Trang Đào tạo đại học
 
Lịch thi kỳ thi phụ Học kỳ I năm học 2016-2017

Công văn số 4157/ĐHKT-ĐTĐH ngày 23/12/2016 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Căn cứ vào danh sách sinh viên xin hoãn thi học kỳ I năm học 2016-2017, Trường Đại học Kinh tế thông báo lịch thi kỳ phụ cho sinh viên hoãn thi bổ sung (có danh sách kèm theo).
Thời gian, địa điểm: cụ thể theo danh sách đính kèm.
Đề nghị Viện QTKD và các Khoa thông báo cho sinh viên được biết và thực hiện.
Chi tiết liên hệ:
Phòng Đào tạo, Phòng 305 Nhà E4 - Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.
Điện thoại: 3.754 7506 (325)
Thông tin chi tiết xem trên Website: http://ueb.edu.vn

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN