Trang Đào tạo đại học
 
Lịch thi kỳ thi phụ cho sinh viên hoãn thi Học kỳ II năm học 2015-2016

Công văn số 1540/ĐHKT-ĐTĐH ngày 31/5/2016 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Căn cứ vào danh sách sinh viên xin hoãn thi bổ sung học kỳ II năm học 2015-2016, phòng Đào tạo thông báo lịch thi kỳ phụ của sinh viên hoãn thi bổ sung (có danh sách kèm theo).

Thời gian, địa điểm: cụ thể theo danh sách đính kèm.

Đề nghị các khoa thông báo cho sinh viên được biết và thực hiện.

Chi tiết liên hệ:

Phòng Đào tạo, Phòng 305 Nhà E4 - Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Điện thoại: 3.754 7506 (325)

Thông tin chi tiết xem trên Website: http://www.ueb.edu.vn

>> Xem và download công văn
tại đây

 


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN