Trang Đào tạo đại học
 
Thông báo thay đổi lịch thi môn Tài chính doanh nghiệp 1 (mã MH: BSA2018-E) của lớp môn học BSA2018-E NVCL

Công văn số 1724 ĐHKT-ĐTĐH ngày 15/5/2015 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHNCăn cứ vào lịch trình đào tạo, phòng Đào tạo điều chỉnh lịch thi của môn Tài chính doanh nghiệp 1 (mã MH: BSA2018-E) của lớp môn học BSA2018-E NVCL cụ thể như sau:

Mã MH
Môn học
Mã lớp MH
Lịch thi cũ
Lịch thi mới
BSA2018-E

Tài chính doanh nghiệp 1

BSA2018-E NVCL

(học tại GĐ 510 E4)

19/5/2015  – Ca 2
28/5/2015  – Ca 2
Phòng thi: 706 VU

Đề nghị khoa thông báo cho sinh viên được biết và thực hiện.

Lưu ý: Đối với sinh viên lớp môn học BSA2018-E (học tại GĐ 803 VU) vẫn giữ nguyên lịch thi là ngày 19/5/2015 – ca 2.

Chi tiết liên hệ:
Phòng Đào tạo, Phòng 305 Nhà E4 - Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.
Điện thoại: 3.754 7506 (325)

Thông tin chi tiết xem trên Website: http://www.ueb.edu.vn

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN