Trang Đào tạo đại học
 
Danh sách sinh viên khóa QH-2020-E xét cảnh báo học vụ học kỳ II năm học 2020-2021

Công văn số 1271/ĐHKT-ĐT ngày 22/04/2021 về việc danh sách sinh viên khóa QH-2020-E xét cảnh báo học vụ học kỳ II năm học 2020-2021


Căn cứ Quyết định số 5115/QĐ-ĐHQGHN ngày 25/12/2014 của Giám đốc Đại học Quốc Gia Hà Nội về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học; Quyết định số 5267/QĐ-ĐHKT ngày 17/12/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN về việc ban hành Quy định một số nội dung về đào tạo đại học tại Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ kết quả học tập học kỳ I năm học 2020-2021 của khóa QH-2020-E;

Phòng Đào tạo lập danh sách sinh viên khóa QH-2020-E dự kiến xét cảnh báo học vụ học kỳ II năm học 2020-2021(danh sách kèm theo);

Phòng Đào tạo nhận đơn thắc mắc của sinh viên tại Phòng Đào tạo - Phòng 401 - Nhà E4 - 144 Xuân Thủy - Quận Cầu Giấy - TP Hà Nội ngày 27/4/2021. Sau thời hạn nêu trên, hội đồng xét học vụ của nhà trường sẽ họp và ra quyết định cuối cùng.

Đề nghị các Khoa/Viện thông báo cho sinh viên có tên trong danh sách được biết và thực hiện ./.

 
Download Công văn tại đây>>> 

Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN