Trang Đào tạo đại học
 
Xét chọn sinh viên nhận học bổng Cựu sinh viên K3

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám hiệu và tài trợ của tập thể cựu sinh viên K36 của Trường Đại học Kinh tế, Nhà trường đề nghị các Khoa/Viện xét chọn sinh viên đạt tiêu chuẩn sau:


1. Đối tượng và tiêu chí xét:

- Là sinh viên hệ Chính quy QH-2016, QH-2017, QH-2018;

- Học bổng dành cho sinh viên: hoàn cảnh khó khăn học tập tốt.

- Chưa nhận bất cứ học bổng ngoài ngân sách nào trong năm học 2018-2019.

2. Hồ sơ xét duyệt học bổng:

- Bản khai lý lịch cá nhân (đầy đủ thông tin gia đình và các thành tích cá nhân);

- Bảng điểm toàn bộ quá trình học tập;

- Giấy trúng tuyển đại học năm 2018;

- Giấy tờ chứng nhận hoàn cảnh khó khăn hoặc giấy chứng nhận chế dộ chính sách và các chứng nhận về, nghiên cứu khoa học, hoạt động đoàn - hội.

Tất cả các giấy tờ trên yêu cầu sinh viên xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ riêng, mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin (xét chọn học bổng của cựu sinh viên K36, Họ và tên, Ngày sinh, Địa chỉ Khoa, Trường, Điện thoại, Email, Danh mục các loại giấy tờ có). Hồ sơ đã nộp không trả lại.

3. Trị giá mỗi xuất học bổng: 1.000.000 đồng/suất.

4. Chỉ tiêu học bổng:

 

STT

Tên đơn vị

Chỉ tiêu

Ghi chú

1

Khoa Kế toán – Kiểm toán

3

 

2

Khoa TCNH

3

 

3

Viện QTKD

4

 

4

Khoa KTPT

3

 

5

Khoa KTCT

3

 

6

Khoa KT&KDQT

4

 

Cộng:

20


Đề nghị các Khoa/Viện lập danh sách sinh viên và hồ sơ, gửi về Phòng CT&CTSV muộn nhất ngày 15/12/2018.

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN