Trang Đào tạo đại học
 
Xét chọn sinh viên nhận học bổng Bảo Tín Minh Châu

Công văn số 2570/ĐHKT-CTSV ngày 22/9/2017 của Trường ĐHKT - ĐHQGHN


Kính gửi:  Lãnh đạo các Khoa/Viện trực thuộc

Thực hiện nội dung công văn số 29/CY-BTMC ngày 3/8/2017 về việc tặng quà cho sinh viên nghèo vượt khó của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, Nhà trường đề nghị các Khoa/Viện xét chọn sinh viên theo nội dung sau:

1. Đối tượng và tiêu chí xét:

  • Sinh viên năm năm thứ nhất, 2, 3.
  • Đạt kết quả học tập năm học 2016-2017 từ khá trở lên
  • Đạt kết quả rèn luyện năm học 2016-2017 từ tốt trở lên
  • Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn

2. Hồ sơ xét duyệt học bổng:

  • Bảng điểm học tập
  • Giấy hộ nghèo, cận nghèo hoặc giấy xác nhận có hoàn cảnh khó khăn

3. Chỉ tiêu học bổng:

STT

Tên đơn vị

Chỉ tiêu

Ghi chú

1

Khoa TCNH

2

 

2

Khoa KTCT

2

 

3

Viện QTKD

1

 

4

Khoa KTPT

2

 

5

Khoa KT&KDQT

1

 

6

Khoa Kế toán - Kiểm toán

2

 

Cộng:

10

 

4. Trị giá mỗi suất học bổng: 1.000.000 VNĐ/suất/sinh viên

Các Khoa/Viện lập danh sách sinh viên theo mẫu sau (kèm theo hồ sơ học bổng của sinh viên) và gửi về Phòng CT&CTSV muộn nhất 10h00 ngày 09/10/2017.

 

TT

Họ tên

Ngày sinh

Lớp

Điểm TBC năm học 2016-2017

Điểm RL năm học 2016-2017

Hoàn cảnh gia đình

Địa chỉ/ Điện thoại/ Email

1

 

 

 

 

 

 

  

 
 >> Download toàn bộ văn bản và biểu mẫu liên quan tại đây.

Trường ĐHKT - ĐHQGHN