Trang tin tức sự kiện
 
Đánh giá kết quả sơ bộ luận văn thạc sĩ khóa QH-2012-E QTKD tại Đà Nẵng

Từ ngày 23/10 đến 25/10/2014, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã phối hợp với Trường Đại học Đông Á, Đà Nẵng tổ chức đánh giá kết quả sơ bộ luận văn thạc sĩ khóa QH-2012-E chuyên ngành Quản trị kinh doanh (QTKD).


Đoàn công tác do PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn, Hiệu trưởng Trường ĐHKT dẫn đầu đã đến Trường Đại học Đông Á, Đà Nẵng để thực hiện việc đánh giá kết quả luận văn sơ bộ cho các học viên cao học khóa QH-2012-E chuyên ngành QTKD.
Đoàn công tác lần này chia thành 12 Hội đồng đánh giá dưới sự chủ trì của PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn - Hiệu trưởng, PGS.TS Trần Anh Tài - Phó Hiệu trưởng và PGS.TS Hoàng Văn Hải - Chủ nhiệm Khoa QTKD; thành viên của các Hội đồng gồm các lãnh đạo Khoa và bộ môn thuộc Khoa QTKD.
Các Hội đồng đã làm việc trong 3 ngày liên tục và nghe báo cáo kết quả luận văn sơ bộ của 54 học viên cao học Khóa QH-2012-E chuyên ngành QTKD. Các học viên đã lựa chọn những vấn đề nghiên cứu cụ thể liên quan trực tiếp đến công việc đang đảm nhiệm, hoặc gắn với cơ quan/đơn vị nơi họ đang công tác. Các đề tài được lựa chọn phong phú và đa dạng, chủ yếu tập trung vào nội dung xây dựng chiến lược kinh doanh cho công ty /đơn vị, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn hóa công sở, đào tạo/tuyển dụng nhân sự, marketing sản phẩm, xây dựng chiến lược marketing sản phẩm, marketing trực tuyến...Học viên cao học QH-2012-E QTKD trình bày luận văn sơ bộ trước Hội đồng

Kết quả nghiên cứu sơ bộ cho thấy hầu hết học viên đã làm việc nghiêm túc, bám sát đề cương, tham khảo nhiều nguồn tài liệu khác nhau và đã đề cập đến một số nội dung như cơ sở lý luận đối với vấn đề nghiên cứu, tổng quan tình hình nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, dự kiến được thời gian hoàn thành luận văn... Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được của từng học viên, nhóm giảng viên đã chỉ ra một số điểm cần điều chỉnh để học viên có thể tiếp tục hoàn thiện luận văn đạt chất lượng. Các học viên đã được tư vấn về cách đặt câu hỏi nghiên cứu, thiết kế các bảng câu hỏi khảo sát, xác định phạm vi nghiên cứu phù hợp với đề tài luận văn, hướng dẫn phương pháp phân tích và xử lý số liệu có sử dụng các phần mềm hiện đại, yêu cầu học viên phải tuân thủ phần trích dẫn tài liệu tham khảo theo đúng quy định của ĐHQGHN. Trên tinh thần cầu thị và cầu tiến, các học viên đã tiếp thu các ý kiến đóng góp của các thành viên hội đồng, đồng thời chủ động nêu ra những thắc mắc, băn khoăn để được giải đáp thêm.
Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, việc đánh giá kết quả sơ bộ luận văn thạc sĩ cho học viên cao học khóa QH-2012-E chuyên ngành QTKD tại Đà Nẵng đã kết thúc tốt đẹp. Kết quả đạt được là luận văn sơ bộ của 54/54 học viên đã được thông qua cùng với những kết luận rất khách quan, cụ thể và chi tiết về các vấn đề liên quan đến Chương 1 và Chương 2 của luận văn. Dựa trên những kết luận này, các học viên cần tiếp tục đầu tư thời gian, nghiên cứu thêm tài liệu để hoàn thiện luận văn theo đúng tiến độ đặt ra và đạt chất lượng cao nhất.
Theo kế hoạch, học viên cao học khóa QH-2012-E chuyên ngành QTKD dự kiến sẽ bảo vệ luận văn thạc sĩ chính thức vào tháng 12 năm 2014.

Dương Thu Thảo