Trang tin tức sự kiện
 
Hội thảo lấy ý kiến đóng góp cho chương trình đào tạo Thạc sĩ và Tiến sĩ chuyên ngành Kinh tế Thế giới và Quan hệ Kinh tế Quốc tế

Ngày 26/12/2011, Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã tổ chức Hội thảo lấy ý kiến đóng góp cho Chương trình đào tạo Thạc sĩ và Tiến sĩ chuyên ngành Kinh tế Thế giới và Quan hệ Kinh tế Quốc tế. Hội thảo do TS. Vũ Anh Dũng - Chủ nhiệm Khoa KT&KDQT chủ trì.


Tham dự buổi hội thảo còn có các chuyên gia đến từ Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới, Học viện Ngoại giao, Bộ Tài chính; đại diện của các phòng ban và các khoa trong trường, các giảng viên và học viên cao học Khoa KT&KDQT.
Mở đầu hội thảo, TS. Vũ Anh Dũng đã giới thiệu với các đại biểu tham dự về kế hoạch đổi mới chương trình đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Kinh tế Thế giới và Quan hệ Kinh tế Quốc tế của Khoa KT&KDQT.
Tiếp đó, TS. Nguyễn Anh Thu, Phó Chủ nhiệm bộ môn Kinh tế Thế giới và Quan hệ Kinh tế Quốc tế, đã trình bày nội dung của Dự thảo khung chương trình và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo.
TS. Nguyễn Anh Thu trình bày tại hội thảo

Dự thảo đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các đại biểu. Trong đó, các chuyên gia cho rằng, dự thảo hiện tại cần điều chỉnh các tiêu chí chuẩn đầu ra về kỹ năng và kiến thức cho phù hợp với đặc thù chuyên ngành Kinh tế Thế giới và Quan hệ Kinh tế Quốc tế. Các học viên cao học cũng nêu ý kiến nội dung chương trình đào tạo Thạc sĩ nên giảm lượng lý thuyết, và đưa nhiều kiến thức thực tiễn hơn.
Kết thúc hội thảo, TS. Vũ Anh Dũng đã tổng kết và cảm ơn các ý kiến thảo luận của đại biểu, đồng thời nhấn mạnh: những ý kiến đóng góp cho dự thảo sẽ là những gợi ý quan trọng đối với Khoa KT&KDQT, Trường ĐHKT trong việc đổi mới chương trình đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ chuyên ngành Kinh tế Thế giới và Quan hệ Kinh tế Quốc tế mà Khoa đang thực hiện.

Tin: Trần Thị Hải (QH-2008-E CLC Khoa KT&KDQT) Ảnh: Đỗ Chiêm