Trang tin tức sự kiện
 
Seminar đề tài NCKH cấp trường “Gia nhập WTO và điều chỉnh chính sách nông nghiệp của Việt Nam” của Khoa KTQT

Ngày 10/6/2010, Khoa Kinh tế Quốc tế, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã tổ chức seminar thảo luận về đề tài NCKH cấp Trường “Gia nhập WTO và điều chỉnh chính sách nông nghiệp của Viêt Nam” do TS. Nguyễn Tiến Dũng làm chủ nhiệm. Buổi seminar do PGS.TS. Hà Văn Hội, Phó Chủ nhiệm Khoa Kinh tế Quốc tế chủ trì.


 Tham dự buổi seminar còn có Ban chủ nhiệm khoa cùng với một số cán bộ, giảng viên của Khoa.
Mở đầu buổi seminar, TS. Nguyễn Tiến Dũng đã thuyết trình các vấn đề chủ yếu trong đề tài, bao gồm: tính cấp thiết, cấu trúc, phương pháp nghiên cứu, nguồn số liệu, một số kết quả nghiên cứu chính, qua đó xin ý kiến đóng góp, nhận xét của các cán bộ, giảng viên trong Khoa. Xoay quanh nội dung đề tài nghiên cứu, TS. Nguyễn Tiến Dũng nhấn mạnh đến những điểm được nghiên cứu sâu của đề tài đó là: việc so sánh và làm rõ các điều chỉnh chính sách nông nghiệp của Việt Nam trước và sau khi gia nhập WTO; làm rõ định hướng hoàn thiện chính sách nông nghiệp với việc nhấn mạnh vai trò sử dụng chính sách hỗ trợ nội địa, xây dựng chương trình bảo hiểm thu nhập, tăng cường tín dụng ưu đãi cũng như các biện pháp hỗ trợ đầu tư,…

Đề tài đã nhận được đánh giá cao của các cán bộ giảng viên trong Khoa về cách tiếp cận nghiên cứu phù hợp cũng như về mặt cơ sở lý luận liên ngành.

Trong phần góp ý, TS. Nguyễn Thị Kim Anh nhấn mạnh đến việc cung cấp thông tin về thực trạng thực hiện cam kết cũng như việc phân tích những thuận lợi và khó khăn đối với doanh nghiệp hoạt động trong ngành nông nghiệp. TS. Nguyễn Thị Kim Chi cũng đề xuất chủ nhiệm đề tài cần làm rõ hơn về phương pháp đánh giá tác động định tính trong đề tài. Ngoài ra, đề tài còn nhận được góp ý liên quan đến so sánh điều chính chính sách nông nghiệp với các quốc gia khác; phạm vi điều chỉnh của chính sách nông nghiệp; sử dụng hiệu quả các biện pháp trợ cấp trong ngành nông nghiệp với các nước đang phát triển…

Trong lời phát biểu kết thúc, PGS.TS. Hà Văn Hội - Phó Chủ nhiệm Khoa Kinh tế Quốc tế đã đồng tình với những ý kiến đóng góp của các cán bộ và giảng viên trong Khoa, đồng thời nhấn mạnh đây là một đề tài khoa học cấp Trường được nghiên cứu sâu, chủ nhiệm đề tài có thể phát triển để tiếp tục nghiên cứu ở Cấp ĐHQGHN.

Qua buổi seminar, TS. Nguyễn Tiến Dũng - Chủ nhiệm đề tài đã nhận được những ý kiến đóng góp hữu ích của cán bộ giảng viên giúp cho việc hoàn thiện một số nội dung nghiên cứu của đề tài. Theo dự kiến, đề tài trên sẽ được nghiệm thu vào cuối tháng 6/2010.


Bảo Ngọc (Khoa KTQT)