Trang tin tức sự kiện
 
Hội thảo Phân bổ nguồn lực cho phát triển kinh tế

PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn chủ trì Hội thảo
Ngày 31/10/2017, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã tổ chức thành công hội thảo “Phân bổ nguồn lực cho phát triển kinh tế: Mô hình lý thuyết, kinh nghiệm quốc tế và hàm ý cho Việt Nam” tại phòng 203, Nhà điều hành, ĐHQGHN.


Hội thảo nằm trong khuôn khổ đề tài cấp Nhà nước “Phân bổ nguồn lực trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Thực trạng, vấn đề đặt ra và định hướng giải pháp” (mã số KX.04.14/16-20) thuộc Chương trình Khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước KX.04/16-20. Đề tài do PGS.TS.Nguyễn Hồng Sơn - Phó Giám đốc ĐHQGHN làm chủ nhiệm.

Tham dự Hội thảo, có PGS.TS. Nguyễn Văn Thạo - Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương - Đại diện Ban chủ nhiệm chương trình KX.04/16-20. Về phía Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN có PGS.TS. Nguyễn Trúc Lê - Hiệu trưởng Nhà trường. Hội thảo cũng thu hút sự quan tâm của đông đảo các nhà nghiên cứu và các học giả đến từ các trường đại học và viện nghiên cứu.

Hội thảo là cơ hội để các học giả thảo luận về các vấn đề như mô hình lý thuyết, quan điểm của Đảng về phân bổ nguồn lực cho phát triển kinh tế, kinh nghiệm của một số quốc gia trên thế giới trong việc phân bổ nguồn lực… từ đó rút ra các bài học kinh nghiệm và hàm ý chính sách cho Việt Nam.

Mở đầu chương trình, PGS.TS. Nguyễn Hồng Sơn đã gửi lời cám ơn đến các đối tác, các nhà khoa học, các chuyên gia kinh tế, các nhà hoạch định chính sách và các giảng viên đã dành thời gian đến tham dự hội thảo, đặc biệt là Ban Chủ nhiệm Chương trình nghiên cứu khoa học xã hội KX-04/16- 20 - Hội đồng Lý luận Trung ương trong việc tạo điều kiện thuận lợi và tài trợ nguồn lực cần thiết để Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN tổ chức hội thảo này.

Hội thảo được chia thành 2 phần. Phần 1 tập trung vào các mô hình lý thuyết về phân bổ nguồn lực cho phát triển kinh tế, trong đó thảo luận một số vấn đề lý luận về cơ chế phân bổ nguồn lực trong các mô hình lý thuyết thị trường, mối quan hệ giữa phân bổ nguồn lực và công bằng xã hội trong các lý thuyết tăng trưởng kinh tế, những luận điểm kinh tế chính trị Macxit về nguồn lực và phân bổ nguồn lực trong nền kinh tế thị trường và sự vận dụng ở Việt Nam và các nhân tố ảnh hưởng đến phân bổ nguồn lực trong nền kinh tế thị trường. Kết quả cho thấy việc nghiên cứu về các nguồn lực và vai trò của các nguồn lực đã thay đổi và trở thành đề tài thu hút nhiều sự quan tâm trên thế giới đối với các chuyên gia kinh tế và các nhà hoạch định chính sách. Hiện nay cũng đã có một số học giả đề cập đến vấn đề phân bổ nguồn lực trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Các bài trình bày tại Hội thảo đã cung cấp cái nhìn tổng quan về khái niệm nguồn lực, đặc điểm của nguồn lực và cơ chế phân bổ nguồn lực. Đồng thời các học giả cũng phân tích ưu điểm và hạn chế trong cơ chế phân bổ nguồn lực ở các mô hình kinh tế khác nhau, sự “phân vai” và “phối hợp” của nhà nước và thị trường trong phân bổ các nguồn lực cho phát triển kinh tế xã hội và chỉ ra các rào cản của việc áp dụng cơ chế thị trường trong phân bổ nguồn lực.

Phần 2 của Hội thảo tập trung vào thực tiễn phân bổ nguồn lực ở một số quốc gia trên thế giới như kinh nghiệm của Hoa Kỳ trong việc phân bổ nguồn lực đất đai, thực tiễn phân bổ nguồn tài nguyên dầu khí ở Nauy, kinh nghiệm của Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore… trong việc tận dụng nguồn lực lao động từ cơ cấu dân số vàng; kinh nghiệm của Hàn Quốc trong việc phân bổ nguồn lực để nâng cấp cơ cấu kinh tế ngành …Các tác giả đã phân tích thực trạng các nguồn lực ở mỗi quốc gia, các công cụ được sử dụng để phân bổ nguồn lực, và sự phối hợp giữa nhà nước và thị trường trong phân bổ các nguồn lực hiện có, đặc biệt là trong việc huy động, phát huy và phân bổ các nguồn vốn (cả vốn vật chất lẫn con người) mà quốc gia đó xác định là quan trọng.

Thông qua hội thảo, nhóm nghiên cứu đề tài đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp quý báu, tập trung vào khung khổ lý thuyết của đề tài, tính mới của những lý thuyết mà nhóm nghiên cứu đã rà soát, loại nguồn lực mà nhóm nghiên cứu đã đưa ra trong khuôn khổ đề tài, các tiêu chí đánh giá tính hiệu quả trong phân bổ nguồn lực, và việc vận dụng các lý thuyết cũng như kinh nghiệm quốc tế trong điều kiện Việt Nam… Đây là cơ sở quan trọng để nhóm nghiên cứu hoàn thành đề tài một cách tốt nhất, đóng góp thiết thực cả về mặt lý luận và thực tiễn, góp phần đưa ra các quan điểm, định hướng và giải pháp có cơ sở khoa học, có tính khả thi đối với việc phân bổ hiệu quả, công bằng và bền vững các nguồn lực nhằm thúc đẩy phát triển bền vững nền kinh tế Việt Nam.

Một số hình ảnh tại Hội thảo:
 
 Khung cảnh hội thảo
 
  Các đại biểu phát biểu tại hội thảo

Thanh Mai - Nguyễn Công