Trang tin tức sự kiện
 
Nghiệm thu đề tài Tác động của chi tiêu công đến tăng trưởng

Tại hội đồng nghiệm thi đề tài của TS. Bùi Đại Dũng
“Tác động của chi tiêu công đến tăng trưởng” - mã số KT.15.12 là đề tài mà TS. Bùi Đại Dũng, Khoa Kinh tế Phát triển, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN theo đuổi trong năm qua. Với sự nghiên cứu của bản thân và hỗ trợ của các cộng sự, TS. Bùi Đại Dũng đã hoàn thành đề tài và được nghiệm thu ngày 19/4/2016.


Buổi nghiệm thu diễn ra tại phòng 306, nhà E4, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN dưới sự chủ trì của TS. Nguyễn Viết Thành - Phó Chủ nhiệm Khoa Kinh tế Phát triển.


Tại buổi nghiệm thu, TS. Bùi Đại Dũng đã trình bày các nội dung nghiên cứu của mình. Nghiên cứu này tập trung phân tích định lượng về tác động của chi tiêu công đến tăng trưởng kinh tế dựa trên 4 vấn đề lý thuyết cơ bản của hiệu quả chi tiêu công gồm: (i) quy mô chi tiêu công; (ii) chi tiêu công đúng chức năng; (iii) chi tiêu công có sự minh bạch trong phân bổ; (iv) bảo đảm kiểm soát tốt chất lượng hàng hóa, dịch vụ công.


Sau phần trình bày của TS. Bùi Đại Dũng, Hội đồng nghiệm thu đã đưa ra các ý kiến nhận xét về nội dung nghiên cứu của đề tài. Các thành viên của Hội đồng đều cho rằng, đề tài có ý nghĩa cả về mặt lý luận lẫn thực tiễn và là vấn đề mang tính thời sự hiện nay.


Đề tài đã phân tích và hệ thống hóa các lý thuyết về vai trò của chi tiêu công đối với tăng trưởng kinh tế, đánh giá được tác động của chi tiêu công đối với tăng trưởng kinh tế ở nhiều quốc gia với đầy đủ các nhóm nước đại diện bằng việc sử dụng mô hình kinh tế lượng phù hợp. Về mặt thực tiễn, đề tài đã đưa ra được một số hàm ý chính sách liên quan đến chi tiêu công và qua đó góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.


Kết quả nghiên cứu của đề tài có thể dùng làm tài liệu tham khảo tốt cho các nhà nghiên cứu và phục vụ công tác giảng dạy. Tuy nhiên, Hội đồng cũng cho rằng, nghiên cứu sẽ tốt hơn nếu bổ sung thêm một số kết quả nghiên cứu tương tự ở nhóm nước khác nhau hay thời điểm khác nhau.

Nhìn chung, đề tài KT.15.12 là công trình nghiên cứu độc lập, nghiêm túc, đáp ứng được các yêu cầu của một đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở và được các thành viên Hội đồng nhất trí nghiệm thu với kết quả đạt loại Tốt.


Hoa Hạnh (Khoa KTPT)