Trang tin tức sự kiện
 
Tọa đàm Kinh nghiệm xây dựng và quản lý tạp chí khoa học quốc tế

Chiều ngày 30/3/2012, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã tổ chức Tọa đàm Kinh nghiệm xây dựng và quản lý tạp chí khoa học quốc tế.


Tham dự toạ đàm về phía Trường ĐHKT có các thành viên Ban biên tập Chuyên san Kinh tế và Kinh doanh - Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, đại diện Phòng NCKH&HTPT, Bộ phận Tạp chí - Xuất bản, Bộ phận Truyền thông, lãnh đạo và giảng viên Khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế. Về phía khách mời có đại diện Ban biên tập Tạp chí Kinh tế và Phát triển Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

TS. Gan Christopher - Tổng biên tập Tạp chí Kinh tế Ứng dụng (Review of Applied Economics), Trường Đại học Lincoln (New Zealand) đã thuyết trình tại tọa đàm.


TS. Gan Christopher

Với chủ đề: “Kinh nghiệm xây dựng và quản lý tạp chí khoa học quốc tế”, bài thuyết trình của TS. Gan Christopher tập trung vào giới thiệu đặc điểm của tạp chí quốc tế, sự khác biệt giữa tạp chí khoa học và tạp chí thông thường, cách thức quản lý tạp chí quốc tế (từ công tác biên tập, ban biên tập, thành viên ban biên tập, mục tiêu và phạm vi, phản biện, phân loại bài viết, chất lượng bài viết, độc giả, hoạt động gửi bài - nhận bài, xuất bản… đến phát hành, đăng tải bài viết trên internet), vai trò của Ban biên tập - đặc biệt là vai trò của Tổng biên tập là rất quan trọng trong việc nâng cao chất lượng của một tạp chí khoa học quốc tế.


Giảng viên Trường ĐHKT đang thảo luận với TS. Gan Christopher (bên phải)

Các đại biểu tham gia tọa đàm đã đặt ra nhiều câu hỏi và thảo luận với TS.Gan Christopher nhằm tìm hiểu rõ hơn về cách thức quản lý, vận hành của một tòa soạn tạp chí, cách thức mời các nhà khoa học danh tiếng vào Ban biên tập, cách thức mời viết bài, cách thức tổ chức - thẩm định - biên tập để bài báo đảm bảo tính khoa học khi được đăng.

Buổi tọa đàm đã góp phần làm rõ sự khác biệt giữa tạp chí khoa học Việt Nam và tạp chí khoa học quốc tế, giúp cho Ban biên tập Chuyên san Kinh tế và Kinh doanh thuộc Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, các nhà quản lý, các giảng viên của Trường ĐHKT có được một cách nhìn khái quát về các tiêu chí của một tạp chí quốc tế, để từ đó nghiên cứu lộ trình, giải pháp xây dựng Chuyên san Kinh tế và Kinh doanh trở thành một tạp chí đạt chuẩn quốc tế.


Tin: Mai Anh - Ảnh: Đỗ Đỗ