Trang tin tức sự kiện
 
Seminar về đổi mới chương trình đào tạo Khoa Tài chính - Ngân hàng

Ngày 22/12/2011, Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường ĐHKT - ĐHQGHN đã tổ chức seminar về đổi mới chương trình đào tạo ngành Tài chính - Ngân hàng hệ cử nhân và cao học, dưới sự chủ trì của PGS.TS Trịnh Thị Hoa Mai - Chủ nhiệm Khoa.


Tham dự seminar còn có các chuyên gia trong lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng, đại diện lãnh đạo Phòng Đào tạo và các cán bộ, giảng viên khoa Tài chính - Ngân hàng.
Mục tiêu đổi mới chương trình đào tạo là xây dựng một chương trình chuẩn nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và tiến tới đạt chuẩn kiểm định khu vực. Việc đổi mới chương trình đào tạo dựa trên cơ sở: kế thừa những ưu điểm nổi bật của chương trình hiện tại; tham khảo một chương trình chuẩn cùng chuyên ngành của một trong các trường đại học xếp hạng 200 trên thế giới và đáp ứng chuẩn đầu ra, phù hợp với yêu cầu đa dạng, phức tạp của thị trường lao động ngành Tài chính - Ngân hàng.
TS. Trần Thị Thanh Tú và TS. Quách Mạnh Hào đại diện cho nhóm đổi mới chương trình đào tạo cử nhân và thạc sĩ ngành Tài chính - Ngân hàng đã trình bày tóm tắt kết quả điều tra, các ý kiến nhận xét, đóng góp của các chuyên gia phản biện về chương trình đào tạo hiện tại; đồng thời đề xuất định hướng đổi mới cho chương trình.


TS. Trần Thị Thanh Tú trình bày kết quả điều tra, nhận xét của chuyên gia cho chương trình đào tạo hiện tại và đề xuất hướng đổi mới

Các thành viên tham dự seminar đã góp ý với nhóm đổi mới về hướng tiếp cận khi xây dựng khung chương trình đào tạo sau đại học. Đó là đưa thêm các môn học nền tảng về quản trị doanh nghiệp, bên cạnh chú trọng vào các môn chuyên sâu của chuyên ngành tài chính, nhằm tạo ra sự khác biệt với các chương trình đào tạo hiện tại trong nước, đồng thời phù hợp với thông lệ quốc tế.
TS. Nguyễn Thế Hùng cho rằng, ngoài chương trình MBA về tài chính của trường Wharton đã được lựa chọn để tham khảo, nhóm đổi mới cũng nên tham khảo thêm các chương trình đào tạo khác về tài chính  - ngân hàng đã được xếp hạng trên thế giới để đa dạng hóa sự lựa chọn của mình. PGS.TS Trần Thái Hà cũng phân tích những thuận lợi và khó khăn khi xây dựng khung chương trình sau đại học theo chuẩn quốc tế, trong quá trình bố trí giảng viên và đảm bảo chất lượng đầu vào của học viên cao học.
Những ý kiến đều được nhóm đổi mới ghi nhận và sẽ là những gợi ý quan trọng cho nhóm trong quá trình thực hiện đổi mới chương trình đào tạo, nhằm nâng cao chất lượng chương trình, chất lượng giảng viên chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng, hướng tới đạt kiểm định khu vực và quốc tế.

Tin: Thu Hà (Khoa TCNH) - Ảnh: Đỗ Chiêm