Trang Đào tạo sau đại học
 
Chương trình đào tạo tiến sĩ chuyên ngành Kinh tế Quốc tế

Ban hành kèm theo Quyết định số 2913 /QĐ-ĐHKT, ngày 30/10/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học kinh tế - ĐHQGHN


1. Một số thông tin về chuyên ngành đào tạo

- Tên chuyên ngành đạo tạo:

+ Tiếng Việt: Kinh tế quốc tế

+ Tiếng Anh: International Economics

- Mã số chuyên ngành đào tạo: 9310106.01

- Tên ngành đào tạo:

+ Tiếng Việt: Kinh tế quốc tế

+ Tiếng Anh: International Economics

- Trình độ đào tạo: Tiến sĩ

- Tên văn bằng:

+ Tiếng Việt: Tiến sĩ ngành Kinh tế quốc tế

+ Tiếng Anh: The Degree of Doctor in International Economics

- Đơn vị đào tạo: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

2. Mục tiêu đào tạo
2.1 Mục tiêu chung

- Đào tạo Tiến sĩ theo định hướng chuyên gia, lãnh đạo, có kiến thức chuyên sâu, có phương pháp tiếp cận mới đối với các vấn đề kinh tế quốc tế hiện đại; Am hiểu các lý thuyết trong lĩnh vực kinh tế quốc tế, xu hướng phát triển của nền kinh tế thế giới hiện đại, các chính sách về Thương mại quốc tế, Đầu tư quốc tế, Tài chính quốc tế, các thể chế kinh tế quốc tế trong nền kinh tế toàn cầu.

2.2. Mục tiêu cụ thể

- Nghiên cứu sinh có phương pháp tư duy khoa học, có khả năng phát hiện, phân tích, đánh giá các vấn đề về kinh tế quốc tế, quan hệ kinh tế quốc tế; đưa ra cách tiếp cận mới, cách lý giải mới.

- Vận dụng kiến thức chuyên sâu về kinh tế quốc tế hiện đại; các lý thuyết về thương mại quốc tế, đầu tư quốc tế, tài chính quốc tế để giải quyết các vấn đề nghiên cứu; Có khả năng viết và thuyết trình một cách chuyên nghiệp và khoa học các công trình nghiên cứu về kinh tế quốc tế.

- Kết thúc chương trình, nghiên cứu sinh có năng lực chuyên môn sâu và kỹ năng nghiên cứu độc lập; có thể tự triển khai các công trình nghiên cứu chuyên sâu, trong tương lai có thể trở thành các chuyên gia cao cấp trong việc nghiên cứu, phân tích, tư vấn, phản biện, hoạch định và thực thi chính sách trong lĩnh vực kinh tế quốc tế, hoặc trở thành giảng viên trình độ cao, giảng dạy chuyên sâu về lĩnh vực kinh tế quốc tế.

3. Thông tin tuyển sinh
3.1. Hình thức tuyển sinh

- Đối tượng từ thạc sĩ: Xét hồ sơ chuyên môn theo quy định của ĐHQGHN.

- Đối tượng từ cử nhân: kết hợp thi tuyển và xét hồ sơ chuyên môn:

· Môn thi Cơ bản: Đánh giá năng lực

· Môn thi Cơ sở: Kinh tế quốc tế

· Xét hồ sơ chuyên môn theo quy định của ĐHQGHN.

3.2. Đối tượng tuyển sinh

3.2.1. Về văn bằng

- Có bằng tốt nghiệp đại học chính quy ngành Kinh tế quốc tế từ loại giỏi trở lên hoặc bằng thạc sĩ ngành/chuyên ngành đúng, ngành/chuyên ngành phù hợp với ngành Kinh tế quốc tế

3.2.2 Điều kiện về công trình khoa học

- Trong thời hạn 36 tháng tính đến ngày đăng ký dự tuyển là tác giả hoặc đồng tác giả tối thiểu của 01 bài báo thuộc tạp chí khoa học chuyên ngành hoặc 01 báo cáo khoa học đăng tại kỷ yếu của các hội nghị, hội thảo khoa học quốc gia hoặc quốc tế có phản biện, có mã số xuất bản ISBN liên quan đến lĩnh vực hoặc đề tài nghiên cứu, được hội đồng chức danh giáo sư, phó giáo sư của ngành/liên ngành công nhận.

- Đối với những người đã có bằng thạc sĩ nhưng hoàn thành luận văn thạc sĩ với khối lượng học tập dưới 10 tín chỉ trong chương trình đào tạo thạc sĩ thì phải có tối thiểu 02 bài báo/báo cáo khoa học.

3.2.3. Điều kiện về thâm niên công tác

- Người dự thi vào chương trình đào tạo tiến sĩ Kinh tế quốc tế cần có ít nhất 02 năm làm việc chuyên môn trong lĩnh vực của chuyên ngành đăng ký dự thi (tính từ ngày ký quyết định công nhận tốt nghiệp đại học đến ngày đăng ký dự thi).

3.3. Điều kiện về năng lực ngoại ngữ

Người dự tuyển phải có một trong các văn bằng, chứng chỉ sau đây:

a. Bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng thạc sĩ do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp cho người học toàn thời gian ở nước ngoài mà ngôn ngữ sử dụng trong quá trình học tập là tiếng Anh;

b. Bằng tốt nghiệp đại học các ngành Ngôn ngữ Anh hoặc Sư phạm tiếng Anh do các cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp;

c. Chứng chỉ ngoại ngữ theo Bảng tham chiếu dưới đây do một tổ chức khảo thí được quốc tế và Việt Nam công nhận trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày thi lấy chứng chỉ tính đến ngày đăng ký dự tuyển.

STT

Chứng chỉ

Trình độ

1

TOEFL iBT

45-93

2

IELTS

5-6.5

3

Cambridge examination

CAE 45-59

PET Pass with Distinction

3.4. Danh mục chuyên ngành phù hợp/gần với chuyên ngành Kinh tế quốc tế

3.4.1. Văn bằng cử nhân

Ngành phù hợp: Không có

3.4.2. Văn bằng thạc sĩ

Ngành/Chuyên ngành phù hợp: Không có

Ngành/Chuyên ngành gần:

Mã số

Ngành/Chuyên ngành

8340401

Khoa học quản lý

8340402

Chính sách công

8340403

Quản lý công

8340404

Quản trị nhân lực

8340405

Hệ thống thông tin quản lý

8340406

Quản trị văn phòng

8340412

Quản lý khoa học và công nghệ

8310101

Kinh tế học

8310102

Kinh tế chính trị

8310104

Kinh tế đầu tư

8310105

Kinh tế phát triển

8340410

Quản lý kinh tế

8310107

Thống kê kinh tế

8310108

Toán kinh tế

8340101

Quản trị kinh doanh

8340121

Kinh doanh thương mại

8340201

Tài chính - Ngân hàng

8340204

Bảo hiểm

8340301

Kế toán

Chuyên ngành thí điểm

Chính sách công và phát triển

Chuyên ngành thí điểm

Quản trị các tổ chức tài chính

Chuyên ngành thí điểm

Quản trị công nghệ và phát triển doanh nghiệp

>> Chi tiết về chương trình xem tại đây

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN