Trang Đào tạo sau đại học
 
Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS Hà Văn Đổng

Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN tổ chức chấm luận án cho nghiên cứu sinh Hà Văn Đổng, sinh ngày 04/09/1980, tại Thái Bình.


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã ra thông báo số 1698/TB-ĐHKT ngày 12/06/2019 và đã được đăng báo số 18070 thứ 5 ngày 13/06/2019 tại Báo Hà Nội mới về việc tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cho nghiên cứu sinh Hà Văn Đổng.

Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN thông báo thay đổi thời gian chấm luận án tiến sĩ cấp Đại học Quốc gia cho NCS Hà Văn Đổng như sau:

Thời gian đã thông báo: 14h00 ngày 23/06/2019 (Chủ nhật)

Thời gian thay đổi: 9h00 ngày 12/07/2019 (Thứ 6)

Xin trân trọng cám ơn!

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN