Trang Đào tạo sau đại học
 
Nội dung và thời gian thực hiện các công việc của thí sinh dự thi tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2021 theo hình thức trực tuyến

Theo Thông báo số 2341/TB-ĐHKT ngày 15/10/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN


Căn cứ Phương án tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2021 theo hình thức trực tuyến của ĐHQGHN theo Công văn số 2854/ĐHQGHN-ĐT ngày 27/09/2021 của ĐHQGHN;

Căn cứ Phương án tổ chức tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2021 theo hình thức trực tuyến ban hành kèm theo Quyết định số 3104/QĐ-ĐHKT ngày 05/10/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế;

Căn cứ Công văn số 403/KT-ĐG&CNKQ ngày 05/10/2021 của Trung tâm Khảo thí – ĐHQGHN về việc đánh giá năng lực trực tuyến phục vụ tuyển sinh sau đại học đợt 2;

Căn cứ Công văn số 1299/TB-ĐHNN ngày 08/10/2021 của Trường Đại học Ngoại ngữ về việc tập huấn và dự thi của thí sinh ngoại ngữ tham dự kỳ thi tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2021 theo hình thức trực tuyến;

 

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) thông báo nội dung và thời gian thực hiện các công việc của thí sinh dự thi tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2021 như sau:

1. Lịch thi

2. Danh sách phòng thi các ngành kỳ thi thử ngày 16/10/2021 và ngày 19/10/2021 do Trường Đại học Kinh tế tổ chức

3. Các công việc thí sinh cần phải thực hiện trong kỳ thi tải tại đây.

4. Hướng dẫn dự thi sau đại học trực tuyến của Trường Đại học Kinh tế

5. Video hướng dẫn dự thi các môn thi của Trường Đại học Kinh tế: theo đường link sau:

https://www.youtube.com/watch?v=whB4uX8lQuw&feature=youtu.be

6. Hướng dẫn dự thi môn Tiếng Anh của Trường Đại học ngoại ngữ

7. Hướng dẫn dự thi môn Đánh giá năng lực của Trung tâm Khảo thí – ĐHQGHN
>> Xem Thông báo tại đây. 

Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN