Trang Đào tạo sau đại học
 
Hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh sau đại học năm 2014 của ĐHQGHN

Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) xin gửi tới các đơn vị đào tạo sau đại học (SĐH) văn bản: “Hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh sau đại học năm 2014 của Đại học Quốc gia Hà Nội” nhằm cụ thể hoá công tác tuyển sinh SĐH năm 2014.


>> Xem hoặc download văn bản tại đây.

 


UEB_net