Trang Đào tạo sau đại học
 
Thông báo định dạng đề thi đánh giá năng lực ngoại ngữ 2019-2020

Thông báo số 1463/TB-ĐHNN ngày 4/11/2019 của Trường Đại học Ngoại ngữ về việc định dạng đề thi đánh giá năng lực ngoại ngữ đối với sinh viên bậc đại học và học viên sau đại học của ĐHQGHN năm học 2019-2020


>>> Xem và tải thông báo tại đây

Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN