Trang Đào tạo sau đại học
 
Nộp văn bằng/chứng chỉ tiếng Anh năm 2022 - Bậc đào tạo thạc sĩ

Thông báo số 3457/TB-ĐHKT ngày 13/12/2021 về việc nộp văn bằng/chứng chỉ tiếng Anh năm 2022 - Bậc đào tạo thạc sĩ


Căn cứ Quy chế đào tạo thạc sĩ ở Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành theo Quyết định số 4668/QĐ-ĐHQGHN, ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Kinh tế thông báo về việc nộp văn bằng/chứng chỉ tiếng Anh năm 2022- bậc đào tạo thạc sĩ, cụ thể như sau:

1. Đối tượng: Học viên không có nguyện vọng học hoặc đã học nhưng không Đạt học phần tiếng Anh cơ bản do Nhà trường tổ chức và chưa nộp văn bằng/chứng chỉ về Phòng Đào tạo.

2. Văn bằng/chứng chỉ: 

Số lượng nộp: 02 bản chứng thực bản sao đúng với bản chính 

Lưu ý: Riêng đối với chứng chỉ Aptis: học viên nộp thêm 01 bản chứng thực bản sao đúng với bản chính CCCD/CMND/HC đã đăng ký thi Aptis cho Phòng Đào tạo, đồng thời liên hệ với Hội đồng Anh để gửi xác minh phiếu điểm về trường theo địa chỉ: 

Ms. Lê Thị Dung, Phòng Đào tạo, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN; 144 Xuân Thủy - Cầu Giấy – Hà Nội. Email: dungle.ueb@vnu.edu.vn, điện thoại:  0243.754.7506 504

Yêu cầu: 

Ngoài ra ĐHQGHN công nhận thêm chứng chỉ Aptis của Hội đồng Anh.

  • Chứng chỉ tiếng Anh phải còn hiệu lực sử dụng ít nhất 1 tháng (2 năm tính từ ngày thi) tại thời điểm nộp. Văn bằng/chứng chỉ hợp lệ có giá trị trong toàn khóa học.

3. Thời gian nộp: Các buổi chiều từ 14h00-16h30 theo 4 đợt sau:

Đợt 1: Từ 01/3/2022 đến 08/03/2022

Đợt 2: Từ 24/05/2022 đến 31/5/2022

Đợt 3: Từ 08/08/2022 đến 19/08/2022

Đợt 4: Từ 01/11/2022 đến 08/11/2022

4. Thời hạn nộp: 

  • Học viên nộp văn bằng/chứng chỉ tiếng Anh muộn nhất trước 1 đợt thu hồ sơ bảo vệ luận văn thạc sĩ. Trong trường hợp nộp muộn, Nhà trường không chịu trách nhiệm về tiến độ tốt nghiệp của học viên.
  • Học viên có thể nộp chứng chỉ tiếng Anh trước thời hạn theo thông báo trên nếu chứng chỉ hết hiệu lực sử dụng trước ngày 01/3/2022.

Mọi thắc mắc xin liên hệ: Ms. Lê Thị Dung: dungle.ueb@vnu.edu.vn, điện thoại: 0243.754.7506 504; hoặc Ms. Nguyễn Thị Như Trang, email: ntntrang@vnu.edu.vn, điện thoại: 0243.754.7506 554.

 

Download Thông báo tại đây


Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN