Thông tin cho cán bộ
 
Gia hạn thời gian xét tặng Giải thưởng Khoa học công nghệ ĐHQGHN

Ngày 24/6/2010, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) đã có Công văn số 1881/ĐHQGHN-KHCN về việc thông báo xét tặng Giải thưởng về KH - CN của ĐHQGHN trong năm 2010.


Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị và các nhà khoa học có công trình nghiên cứu đủ tiêu chuẩn xét giải khẩn trương hoàn thành hồ sơ đăng ký và gửi về Ban Khoa học - Công nghệ của ĐHQGHN.

Địa chỉ: Ban Khoa học Công nghệ, ĐHQGHN, tầng 6, nhà Điều hành ĐHQGHN, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: 04.37547372; 04.37548664; 04.37547905

ĐHQGHN gia hạn thời gian nộp hồ sơ xét tặng giải thưởng đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2010.


Theo VNU Media