Thông tin cho cán bộ
 
Thông báo gia hạn thời hạn nộp hồ sơ đề tài nghiên cứu cơ bản trong khoa học xã hội và nhân văn thực hiện năm 2010

Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia đang tiếp tục nhận hồ sơ cho đợt xét chọn đầu tiên thuộc chương trình tài trợ nghiên cứu cơ bản trong khoa học xã hội và nhân văn với thời hạn nhận hồ sơ đã được Quỹ thông báo là ngày 15/7/2010.


Để các tổ chức, cá nhân nhà khoa học quan tâm đến chương trình tài trợ này có thêm thời gian chuẩn bị một cách tốt nhất hồ sơ đăng ký tài trợ, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của Quỹ, Lãnh đạo Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia quyết định có một số thay đổi như sau:

  1. Gia hạn thời hạn nộp hồ sơ đến 16h30’ ngày 20/8/2010 (thay vì ngày 15/7/2010 như đã thông báo trước đây).
  2. Nhằm từng bước nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học của Việt Nam tới các chuẩn mực quốc tế, Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia khuyến khích các nhà khoa học chuẩn bị đề cương nghiên cứu bằng tiếng Anh (bên cạnh hồ sơ bằng tiếng Việt) để khi có đủ điều kiện Quỹ sẽ sử dụng các chuyên gia đánh giá là nhà khoa học nước ngoài. Tuy nhiên, trong đợt xét chọn hồ sơ lần thứ nhất (năm 2010) này Quỹ sẽ chấp nhận cả các hồ sơ không có bản tiếng Anh kèm theo.

Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia đề nghị các tổ chức chủ trì đề tài nghiên cứu cơ bản (khoa học xã hội và nhân văn) thông báo kịp thời về các thay đổi nói trên tới các cá nhân, tổ chức quan tâm đến chương trình tài trợ nghiên cứu cơ bản của Quỹ.
Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác.

>> Xem thông báo chi tiết
tại đây


Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia