Thông tin cho cán bộ
 
Ngày hội tuyển dụng việc làm với Toshiba

Chiều ngày 7/6/2010, Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ phối hợp với Tập đoàn Toshiba tổ chức “Ngày hội tuyển dụng việc làm với Toshiba” nhằm cung cấp cho các đối tượng là nghiên cứu sinh, học viên cao học, cử nhân, sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp trong năm 2010 những thông tin cần thiết về vấn đề tuyển dụng cán bộ làm việc cho Tập đoàn Toshiba tại Nhật Bản.


Danh mục các vị trí tuyển dụng, ngành nghề tuyển dụng, thời gian bắt đầu làm việc đối với ứng viên trúng tuyển, những chế độ ưu đãi ứng viên được hưởng... xem tại đây

Để tạo điều kiện cho nghiên cứu sinh, học viên cao học, cử nhân, sinh viên tìm được việc làm phù hợp, Đại học Quốc gia Hà Nội đề nghị các đơn vị đào tạo phối hợp để tổ chức sự kiện này với một số nội dung cụ thể như sau:

- Thông báo rộng rãi thông tin dưới các hình thức để sinh viên năm cuối, học viên cao học và những cá nhân quan tâm tới tham dự “Ngày hội tuyển dụng việc làm với Toshiba”.

Thời gian: Từ 13h30’ – 17h ngày 09/06/2010.

Địa điểm: Hội trường 10-12, Nhà Điều hành ĐHQGHN, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.


UEB_net