Thông tin cho cán bộ
 
Mời tham dự tọa đàm “Healthcare Management System in a Super-aging Society”

Căn cứ Kế hoạch số 331/KH-ĐHKT ngày 25/01/2019, Trường Đại học Kinh doanh và Quản lý Hiroshima (HBMS) và Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN phối hợp tổ chức buổi tọa đàm “Healthcare Management System in a Super-aging Society” như sau:


Thời gian: 09:30, Thứ Tư ngày 27/02/2019     

Địa điểm: Phòng 801, nhà E4

Diễn giả: GS. Yoshinori Yokoyama, Hiệu trưởng HBMS

Chủ đề trình bày: Healthcare Management System in a Super-aging Society

Đối tượng tham dự: Cán bộ, Giảng viên, Nghiên cứu sinh, Học viên cao học, Sinh viên trường Đại học Kinh tế và các trường Đại học khối Kinh tế, Quản trị Kinh doanh.

Thông tin thêm về nội dung tọa đàm và diễn giả xin mời xem trong tài liệu đính kèm. Thời hạn đăng ký tham dự tọa đàm: trước 12h00 ngày 22/02/2019 tại:  https://goo.gl/forms/yfUTGw6Dv5mJesg32  

Kính đề nghị các đơn vị thông báo tới cán bộ, giảng viên và người học quan tâm tham dự tọa đàm. Thông tin chi tiết xin liên hệ: Nguyễn Bích Hà - Phòng NCKH&HTPT, email: hanb@vnu.edu.vn


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN