Thông tin cho cán bộ
 
Chương trình “Tìm kiếm SeaTalents Startup 2019 - đồng hành cùng khát khao khởi nghiệp”I. Thời gian: 8h00 ngày 05/01/2019 (thứ Bảy)

II. Địa điểm:

+ Buổi sáng (8h00): Hội trường Nguyễn Văn Đạo - ĐHQGHN

+ Buổi chiều (14h00): Hội trường 801 - ĐHKT

III. Thành phần:

* Các đơn vị đối tác: Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank).

*Trường ĐHKT:

- Ban Giám hiệu

- Lãnh đạo các Khoa/Viện, Trung tâm, Phòng, Ban, Bộ phận chức năng.

* Sinh viên QH-2015-E, QH-2016-E.

IV. Chương trình:

Buổi sáng: Tại Hội trường Nguyễn Văn Đạo - ĐHQGHN

8h00 - 8h30:

- Đón tiếp đại biểu

- Thông báo quy trình về chương trình “Tìm kiếm SeaTalents Startup 2019 - đồng hành cùng khát khao khởi nghiệp”

8h30 - 9h00:

Chương trình văn nghệ chào mừng

9h00 - 9h15:

Khai mạc:

- Giới thiệu về Ngân hàng TMCP SeABank và Chương trình Ngày hội Tuyển dụng

- Phát biểu mở màn

9h15 - 10h30 :

Diễn thuyết nội dung Chương trình

10h30 - 11h30 :

Phần làm bài Test

Buổi chiều: Tại Hội trường 801 - Trường ĐHKT

13h45 - 17h00:

Hội đồng phỏng vấn trực tiếp tại Sự kiện

17h00:

Bế mạc


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN