Thông tin cho cán bộ
 
Mời viết bài tham gia hội thảo “Năng lực cạnh tranh của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam trong bối cảnh hội nhập Cộng đồng Kinh tế ASEAN”

Ban tổ chức Hội thảo trân trọng kính mời Quý vị tham gia viết bài tham luận cho hội thảo trên, cụ thể như sau:


Được hình thành vào năm 2015 với 4 trụ cột cơ bản (thị trường và cơ sở sản xuất thống nhất, khu vực kinh tế cạnh tranh, khu vực phát triển kinh tế đồng đều và khu vực hội nhập vào nền kinh tế toàn cầu) AEC đang tạo ra nhiều cơ hội cũng như thách thức, đặc biệt là sức ép cạnh tranh đối với Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực tài chính-ngân hàng.Cùng với sự di chuyển tự do hơn của các dòng vốn và hội nhập sâu hơn của các thị trường tài chính khu vực, tới năm 2020, AEC sẽ xóa bỏ mọi rào cản và khác biệt trong ngành giữa các quốc gia trong khối để tạo ra một hệ thống ngân hàng mở cho phép các ngân hàng ASEAN được hoạt động một cách bình đẳng với ngân hàng sở tại của bất kỳ quốc gia thành viên nào trong khối. Điều này đồng nghĩa với việc để có thể tận dụng được các cơ hội và vượt qua được các thách thức đặt ra, một trong những nhiệm vụ hàng đầu của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam là nâng cao năng lực cạnh tranh và khả năng thích ứng, chống chịu được với những thay đổi bất lợi từ bên ngoài.

Trong bối cảnh đó, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN tổ chức hội thảo với chủ đề “Năng lực cạnh tranh của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam trong bối cảnh hội nhập cộng đồng kinh tế ASEAN”. Đây là hội thảo nằm trong khuôn khổ đề tài cấp Đại học Quốc gia nhằm tạo cơ hội để các giảng viên, các nhà khoa học, các nhà hoạch định chính sách và các nhà quản lý cùng thảo luận, phân tích và đánh giá về năng lực cạnh tranh của hệ thống ngân hàng thương mại (NHTM)Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế nói chung và hội nhập AEC nói riêng, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của hệ thống này trong bối cảnh hội nhập AEC.

Ban tổ chức Hội thảo trân trọng kính mời Quý vị tham gia viết bài tham luận với các chủ đề chính như sau:

- Những vấn đề lý luận về năng lực cạnh tranh của hệ thống ngân hàng và năng lực cạnh tranh của hệ thống ngân hàng thương mại trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

- Khung lý thuyết về đánh giá tác động của hội nhập kinh tế quốc tế tới năng lực cạnh tranh của hệ thống ngân hàng thương mại.

- Những cơ hội và thách thức đối với các NHTM Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế nói chung và hội nhập cộng đồng kinh tế ASEAN nói riêng.

- Thực trạng năng lực cạnh tranh của hệ thống ngân hàng Việt Nam trong bối cảnh hội nhậpkinh tế quốc tế nói chung và hội nhập cộng đồng kinh tế ASEAN nói riêng.

- Kinh nghiệm quốc tế về bộ chỉ số/chỉ tiêu đánh giá năng lực cạnh tranh của hệ thống NHTM.

- Kinh nghiệm quốc tế về nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng trong bối cảnh hội nhập.

- Những giải pháp và khuyến nghị nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của hệ thống NHTM Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế nói chung và hội nhập cộng đồng kinh tế ASEAN nói riêng.

Quy định bài viết tham dự hội thảo

- Ngôn ngữ: Tiếng Việt

- Hình thức trình bày: Bài viết có độ dài từ 6–15 trang (3.000–7.500 từ), định dạng file Word, trình bày trên khổ giấy A4, Font chữ Time New Roman, cỡ chữ 12.

- Kết cấu bài viết: Bài viết tối thiểu cần có các mục sau: (1) Tựa đề bài viết; (2) Thông tin tác giả (họ tên tác giả, học hàm/học vị, cơ quan, điện thoại, email); (3) Nội dung bài viết.

Quyền lợi của tác giả viết bài: Bài viết được lựa chọn sẽ được đăng trong kỉ yếu Hội thảo khoa học quốc gia có số ISBN

Thời gian đăng ký và gửi bài viết tham dự hội thảo

- Thời hạn nhận bài: 31/01/2019

- Thời gian dự kiến tổ chức hội thảo: Cuối tháng 2/2019

- Địa điểm tổ chức hội thảo: Phòng hội thảo 801 nhà E4, Trường ĐHKT - ĐHQGHN, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

- Địa chỉ nhận bài: nguyenthinhung.1684@gmail.com; phuongltn2016@gmail.com

Thông tin liên hệ:

- TS. Nguyễn Thị Nhung, SĐT: 0962896668, Email: nguyenthinhung.1684@gmail.com

- ThS. Lê Thị Ngọc Phượng, SĐT: 0906099960, Email: phuongltn2016@gmail.com

Xin trân trọng cảm ơn và rất mong sự tham gia của quý vị!


Ban tổ chức Hội thảo