Thông tin cho cán bộ
 
Ngày 18/7: Tư vấn trực tuyến tuyển sinh đại học chính quy năm 2018

Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN tuyển sinh 950 chỉ tiêu với 6 ngành đào tạo
Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ tổ chức tư vấn trực tuyến về công tác xét tuyển đại học chính quy năm 2018 vào 105 chương trình đạo tạo đại học theo lịch trình như sau:


1. Thời gian: 14 giờ 00 đến 16 giờ 30 ngày 18/07/2018 (Thứ tư)

2. Phương thức:

- Trả lời các thắc mắc trên website của ĐHQGHN hoặc trên facebook: Tuyển sinh Đại học Quốc gia Hà Nội; VNU - Đại học Quốc gia Hà Nội.

- Thí sinh có thể gửi câu hỏi về địa chỉ email: tsvnu@vnu.edu.vn hoặc điện thoại: (024) 37547670, máy lẻ: 202.

- Livestream và tương tác trên fanpage Tuyển sinh Đại học Quốc gia Hà Nội và Youtube VNU-ĐHQGHN

3. Thành phần tham dự:

Thành viên Ban Chỉ đạo tuyển sinh, Cán bộ Ban Đào tạo, Bộ phận truyền thông ĐHQGHN, Cán bộ tuyển sinh các trường đại học thành viên/Khoa trực thuộc ĐHQGHN.

4. Nội dung:

- Tư vấn các vấn đề về công tác xét tuyển, xét tuyển bổ sung của các đơn vị thuộc ĐHQGHN năm 2018.

- Tư vấn hướng nghiệp, chọn ngành/nghề đào tạo bậc đại học.

- Thông tin cập nhật ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào các ngành đào tạo của ĐHQGHN

- Hướng dẫn các thủ tục điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển, đăng ký bổ sung nguyện vọng xét tuyển, các chính sách ưu tiên trong tuyển sinh đại học chính quy năm 2018.

Thí sinh có thể gửi câu hỏi ngay từ bây giờ tới địa chỉ: tsvnu@vnu.edu.vn hoặc điện thoại: (024)37547670, máy lẻ 527.


VNU Media - Ban Đào tạo