Thông tin cho cán bộ
 
Chương trình học bổng Toshiba, Nhật Bản

3 nghiên cứu sinh ĐH Kinh tế - ĐHQGHN nhận học bổng Toshiba 2017 - 2018
Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) thông báo tới các đơn vị Chương trình học bổng Toshiba, Nhật Bản (gọi là học bổng Toshiba) dành cho học viên cao học và nghiên cứu sinh (gọi chung là học viên) năm học 2018-2019 như sau:


1. Đối tượng và tiêu chí lựa chọn

- Tuổi: Dưới 27 tuổi đối với học viên cao học; dưới 30 tuổi đối với nghiên cứu sinh (không xét học bổng cho học viên năm cuối của khóa học);

- Có kết quả học tập đạt từ 3.2 trở lên (tính theo thang điểm 4);

- Có chứng chỉ tiếng Anh từ B1 trở lên hoặc chứng chỉ ngoại ngữ tương đương;

- Đảm bảo đúng tiến độ chương trình của khóa học;

- Tham gia đầy đủ hoạt động của Chương trình học bổng (tại mục 5).

- Ưu tiên học viên: tham gia nghiên cứu khoa học, có bài báo/báo cáo khoa học, có hoàn cảnh khó khăn.

2. Mức học bổng

- Học bổng toàn phần: trị giá 200.000 Yên Nhật/01 học viên/năm học (chỉ cấp cho học viên có 100% thời gian dành cho học tập).

- Học bổng bán phần: trị giá 100.000 Yên Nhật/01 học viên/năm học.

3. Tổng giá trị học bổng toàn ĐHQGHN: 1.500.000 Yên Nhật

4. Phân bổ chỉ tiêu hồ sơ

STT

Tên đơn vị

Số lượng hồ sơ

học bổng toàn phần

1

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

4

2

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

1

3

Trường Đại học Công nghệ

4

4

Trường Đại học Kinh tế

2

5

Trường Đại học Giáo dục

1

6

Trường Đại học Việt Nhật

2

7

Khoa Luật

1

8

Khoa Các khoa học liên ngành

1

Tổng cộng

16

Lưu ý:

- Danh sách học viên xếp theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống dưới.

- Nếu đơn vị nào chọn không đủ theo số lượng trên thì có thể hay thế theo tỉ lệ:

01 học bổng toàn phần bằng 02 học bổng bán phần.

5. Thời gian tổ chức Chương trình học bổng (dự kiến): 2 lần/năm học.

- Lần 1: Tháng 10/2018 - Tổ chức trao học bổng.

- Lần 2: Tháng 3/2019 - Học viên báo cáo kết quả học tập và nghiên cứu tại Seminar “Toshiba Scholarship Mid-Year Meeting” (theo hướng dẫn sẽ được gửi tại lễ trao học bổng).

6. Hồ sơ đăng ký

- 02 bản tự giới thiệu của học viên, có dán ảnh (bằng tiếng Việt - Mẫu 1, bằng tiếng Anh - Application for Toshiba Scholarship);

- Bảng điểm có xác nhận của đơn vị đào tạo;

- Thư giới thiệu của cán bộ hướng dẫn;

- Dự kiến Đề cương nghiên cứu (tên đề tài/báo cáo, mục đích, kế hoạch, nội dung…);

- Bản photo thẻ học viên;

- Bản photo các chứng nhận về: thành tích học tập, trình độ ngoại ngữ, nghiên cứu khoa học, bài báo, đề tài, hoàn cảnh khó khăn…(nếu có).

Tất cả các giấy tờ trên yêu cầu học viên xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ riêng có kích thước 25cm x 34 cm. Mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin (xét chọn học bổng Toshiba năm học 2018-2019, Họ và tên, Ngày sinh, Địa chỉ Khoa, Trường/Đơn vị, Điện thoại, Email, Danh mục các loại giấy tờ). Hồ sơ đã nộp không trả lại.

Đề nghị các đơn vị thông báo chương trình học bổng tới học viên, tiến hành xét chọn học viên theo yêu cầu, gửi danh sách (theo Mẫu tập hợp) và hồ sơ đề nghị xét nhận học bổng về ĐHQGHN (qua Ban Chính trị và Công tác Học sinh Sinh viên) đồng thời gửi file văn bản về địa chỉ email: oanhvt@vnu.edu.vn trước ngày 20/8/2018.

Quá thời hạn nêu trên, nếu đơn vị nào chưa gửi danh sách và hồ sơ xét chọn về ĐHQGHN thì mặc nhiên được xem như đơn vị đó không tham dự chương trình này.


Ban Chính trị và CTSV VNU