Thông tin cho cán bộ
 
Kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên” năm học 2018 - 2019

Công văn số 2162/KH-ĐHKT ngày 14/8/2018 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Trường Đại học Kinh tế xây dựng kế hoạch Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên” năm học 2018 - 2019 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tạo không khí phấn khởi, tự hào, tâm thế tự tin, hào hứng để sinh viên bước vào năm học mới.

- Tạo cơ hội để sinh viên khóa QH-2018 bước đầu tiếp xúc, tìm hiểu và có những ấn tượng tốt đẹp về môi trường đào tạo mà các em sẽ gắn bó.

- Là dịp để lãnh đạo Nhà trường, giảng viên, nhà khoa học gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ với sinh viên đặc biệt là sinh viên khóa QH.2018 những thông tin cơ bản, khai quát về nhiệm vụ năm học 2018-2019 của trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN.

- Cung cấp thông tin về quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm cũng như các thông tin hữu ích khác có liên quan đến sinh viên đặc biệt là các chủ trương về đổi mới công tác hỗ trợ sinh viên tại trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.

2. Yêu cầu

Việc tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên” năm học 2018-2019 phải được tiến hành nghiêm túc, phù hợp, đạt hiệu quả giáo dục cao; có thảo luận, đối thoại, viết thu hoạch, đánh giá cuối đợt học.

II. NỘI DUNG

1. Công tác chính trị tư tưởng

- Phổ biến, tuyên truyền đến sinh viên các nội dung cơ bản của Nghị quyết của Đại hội Đảng các cấp; một số nội dung hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và chuyên đề năm 2018 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; tình hình thời sự, kinh tế, chính trị, xã hội trong nước và quốc tế thời gian qua.

- Quán triệt và triển khai Quyết định số 410/QĐ-BGDĐT ngày 04/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Kế hoạch triển khai Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020” trong ngành Giáo dục và chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Ngành thực hiện Quyết định 1501/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trong năm học 2017-2018.

2. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các quy định pháp luật cơ bản, cần thiết liên quan tới sinh viên.

- Quyền con người, quyền công dân theo Hiến pháp năm 2013, nội dung liên quan tới người học được đề cập tại Luật Giáo dục năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục năm 2009; Luật Giáo dục đại học năm 2012, Luật Nghĩa vụ quân sự số 78/2015/QH13; Luật An toàn thông tin mạng số 86/2015/QH13, Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020; Chương trình hành động thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020 của ngành Giáo dục (Theo Quyết định số 3704/QĐ-BGDĐT ban hành ngày 10/09/2013); Quyết định số 1042/QĐ-TTg, ngày 17/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn II (2016–2020); các nội dung, yêu cầu trong đào tạo theo tín chỉ và học tập đáp ứng nhu cầu của xã hội;

- Phổ biến để sinh viên nắm được các nội dung một số văn bản pháp quy quan trọng như: Luật Giáo dục Đại học đã được Quốc hội thông qua ngày 18/6/2012 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2013 và đặc biệt là điều 8 về ĐHQG..

- Tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông cho sinh viên tập trung vào các nội dung: Thực hiện quy tắc giao thông đường bộ, đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn, đúng quy cách và không điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi đã uống rượu, bia; Vận động sinh viên thực hiện các hành vi văn hoá khi tham gia giao thông: Tự giác chấp hành pháp luật về an toàn giao thông; Chủ động nhường đường, thân thiện với người đồng hành; Hạn chế sử dụng còi, sẵn sàng giúp đỡ người bị tai nạn giao thông; mặc áo phao khi đi đò.

3. Tuyên truyền các nội dung về chủ quyền biển, đảo và chiến lược biển của Việt Nam; hình thức và phương pháp đấu tranh giữ vững chủ quyền biển, đảo Việt Nam.

4. Phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, phòng chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm. Phòng, chống tác hại của trò chơi trực tuyến có nội dung bạo lực và không lành mạnh; tổ chức hoạt động giáo dục, hướng dẫn cách sử dụng, khai thác hiệu quả thông tin trên Internet, nhất là trang bị các kỹ năng, hiểu biết, để sinh viên ứng xử, nâng cao khả năng tự đề kháng trước các thông tin xấu, độc hại, tác động tiêu cực môi trường mạng… sinh viên không nói tục, chửi bậy, hút thuốc lá, uống rượu bia say và vứt rác bừa bãi…

5. Giới thiệu Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

6. Một số nội dung công tác trọng tâm của nhà trường năm học 2018 - 2019.

7. Quán triệt, phổ biến các nội dung về yêu cầu sinh viên thực hành các quy định về văn hóa ứng xử, trách nhiệm xây dựng môi trường văn hóa học đường;

8. Phổ biến các quy chế công tác sinh viên, chế độ chính sách cho sinh viên

- Quy chế công tác sinh viên tại ĐHQG HN ban hành theo Quyết định số 32/QĐ-ĐHQGHN ngày 5/1/2017.

- Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên.

- Quy định về chế độ chính sách của sinh viên.

- Quy chế sinh viên nội trú – ngoại trú.

- Thông tin về chính sách tín dụng cho sinh viên (Quyết định số 751/QĐ-TTg ngày 30/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh mức cho vay quy định tại Khoản 1 Điều 5 Quyết định 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 về tín dụng đối với học sinh, sinh viên, tăng lên 1.500.000 đồng/tháng/học sinh, sinh viên).

- Quy định của Trường ĐH Kinh tế về thủ tục hành chính một cửa đối với sinh viên

9. Phổ biến các quy chế, quy định về đào tạo

- Các quy chế, quy định về đào tạo

- Tư vấn về kế hoạch học tập ngoại ngữ bậc đại học cho sinh viên năm thứ nhất

- Hướng dẫn tra cứu tài liệu tại Thư viện

10. Công tác Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên

- Công tác thanh niên gắn với triển khai Chương trình công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh niên, sinh viên trường học năm học 2018-2019.

- Tuyên truyền cho sinh viên về mục đích, ý nghĩa và trách nhiệm tham gia hoạt động sinh viên tình nguyện; cần đảm bảo các chế độ, chính sách cho sinh viên khi tham gia hoạt động tình nguyện theo Quyết định số 57/2015/QĐ-TTg ngày 16/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

- Giới thiệu sinh viên tham gia các hoạt động câu lạc bộ sở thích, văn hóa, văn nghệ do nhà trường tổ chức; giáo dục kỹ năng sống, rèn luyện thân thể.

III. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian: Ngày 29, 30 và 31/8/2018

2. Địa điểm: Hội trường Nguyễn Văn Đạo - ĐHQGHN

>> Chi tiết ở phụ lục 1 kèm theo

IV. TỔ CHỨC VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

TT

Nội dung

Đơn vị thực hiện

Đơn vị phối hợp

Thời gian hoàn thành

1

Xây dựng kế hoạch

Phòng CT&CTSV


14/8/2018

2

Xây dựng nội dung, kịch bản

Phòng CT&CTSV


15/8/2018

3

Mời báo cáo viên

Phòng CT&CTSV


22/8/2018

4

Chuẩn bị cơ sở vật chất

Phòng HC-TH

Phòng CT&CTSV

24/8/2018

5

Phân công chỗ ngồi

Phòng CT&CTSV

Khoa/Viện QTKD

24/8/2018

6

Thông báo cho sinh viên thời gian và địa điểm học

Khoa/Viện QTKD


20/8/2018

7

Cử cán bộ theo dõi tình hình học tập, điểm danh sĩ số và ổn định trật tự

Khoa/Viện QTKD


26, 27/8/2018

8

Thu bài thu hoạch của sinh viên

Khoa/Viện QTKD


10/9/2018

9

Gửi bài thu hoạch cho Phòng CT&CTSV

Khoa/Viện QTKD


15/9/2018

Trên đây là kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên” năm học 2018 - 2019, đề nghị các đơn vị triển khai nghiêm túc, hiệu quả kế hoạch trên.

>> Công văn số 2162/KH-ĐHKT


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN