Thông tin cho cán bộ
 
Thông báo Lễ bảo vệ luận án của NCS Nghiêm Quý Hào

Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN tổ chức bảo vệ Luận án tiến sĩ cho nghiên cứu sinh Nghiêm Quý Hào, sinh ngày 30/11/1969 tại Hà Nội.


Đề tài: Tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước cho các chương trình kinh tế lớn và dự án kinh tế trọng điểm ở Việt Nam
Chuyên ngành: Kinh tế chính trị

Mã số: 62 31 01 01

Thời gian: 9h00 ngày 31/01/2015 (Thứ bẩy)       

Địa điểm: Phòng 601, Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

Kính mời quý vị quan tâm đến dự.

Trường ĐHKT - ĐHQGHN