Thông tin cho cán bộ
 
Thông báo Lễ bảo vệ luận án của NCS Nguyễn Thị Kim Nguyên

Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN tổ chức bảo vệ Luận án tiến sĩ cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Kim Nguyên, sinh ngày 02/7/1974 tại Thái Nguyên.


Đề tài: Nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn vùng Đồng bằng sông Hồng
Chuyên ngành: Kinh tế chính trị

Mã số: 62 31 01 01

Thời gian: 8h30 ngày 8/02/2015 (Chủ nhật)         

Địa điểm: Phòng 601, Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

Kính mời quý vị quan tâm đến dự.

Trường ĐHKT - ĐHQGHN