Thông tin cho cán bộ
 
Quyết định thành lập Ban Vì sự tiến bộ của Phụ nữ

Quyết định số 544/QĐ-ĐHKT ngày 12/3/2018 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN về việc thành lập Ban Vì sự tiến bộ của Phụ nữ.


Vừa qua, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã ra quyết định thành lập Ban Vì sự tiến bộ của Phụ nữ, nhiệm kỳ 2018-2022 gồm các thành viên trong danh sách (xem tại đây) với chức năng tham mưu, tư vấn cho lãnh đạo Trường đồng thời có nhiệm vụ tổ chức, phối hợp giữa các đơn vị chuyên môn của Trường, các đoàn thể trong việc triển khai thực hiện tuyên truyền, phổ biến về các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước liên quan đến sự tiến bộ của phụ nữ.
>>> Xem hoặc download quyết định tại đây.

Trường ĐHKT - ĐHQGHN