Thông tin cho cán bộ
 
Kế hoạch tổ chức ngày hội thể thao Ulympics 2018

Thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2018 của Đoàn thanh niên - Hội sinh viên trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN và căn cứ tình hình thực tế của trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN, Đoàn thanh niên - Hội sinh viên Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN tổ chức chương trình “Ngày hội thể thao Ulympics 2018”.


I. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA

- Rèn luyện sức khỏe và tinh thần thể thao trong sinh viên Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.

- Tạo môi trường giao lưu, cọ xát giữa các sinh viên trong trường.

- Nâng cao tinh thần đoàn kết, nhằm giúp sinh viên đạt tiêu chí sinh viên 5 tốt các cấp.

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

1. Thời gian, địa điểm:

- Thời gian: 20/1/2018

- Địa điểm: Khu thể thao đa năng trường Đại học Ngoại Ngữ - ĐHQGHN, số 1, Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

2. Đối tượng

Toàn bộ sinh viên trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

3. Phương thức, nội dung chương trình

- Các vận động viên tham gia thi đấu theo các Liên Chi Đoàn, Liên Chi hội.

- Khu thể thao đa năng được chia thành các khu khác nhau để đảm bảo có thể thi đấu các môn thi đồng thời cùng một lúc.

- Các môn thi đấu và số lượng vận động viên dự kiến:

STT

Môn thi đấu

Thể loại

Số lượng (người/ khoa)

Cụ thể

1

Cầu Lông

Đơn nam/ nữ

Đôi nam nữ

2

1 nam

1 nữ

2

Cờ vua

Thi đấu cá nhân

1

Bất kỳ

3

Kéo co

Thi đấu đội

10

5 nam 5 nữ

4

Buộc dây

Thi đấu đội

5

2 nam 3 nữ

5

Bóng bàn

Thi đấu cá nhân

1

Bất kỳ

6

Bóng đá

Thi đấu theo đội

11

11 nam đá 5 còn lại dự bị

7

Chạy tiếp sức

Thi đấu theo đội

4

Bất kỳ

8

Đá cầu

Thi đấu vòng tròn

1

Bất kỳ

- Trang bị dụng cụ:

  • Trang bị dụng cụ do Ban tổ chức (BTC) cung cấp: Tất cả những trang bị do BTC cung cấp sẽ được lựa chọn theo quyết định riêng của chính BTC.
  • Trang bị do cá nhân Vận động viên (VĐV)/ đội sở hữu: Thông báo cho BTC để xác nhận và sử dụng hợp lệ, đúng mục đích.

Đoàn thanh niên ĐHKT