Thông tin cho cán bộ
 
Tổ chức đăng ký khám sức khỏe định kỳ đối với công chức, viên chức và người lao động năm 2017

Thông báo số 3568 /ĐHKT-TCNS ngày 19/12/2017 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN, cụ thể như sau:


Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc

Thực hiện Quyết định số 3373/QĐ- ĐHKT ngày 07/12/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế về việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ đối với công chức, viên chức và người lao động năm 2017, Phòng Tổ chức Nhân sự thông báo kế hoạch tổ chức đăng ký khám sức khỏe tập trung đối với công chức, viên chức và người lao động Nhà trường, cụ thể như sau:

1. Đơn vị cung cấp dịch vụ khám sức khỏe

Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

Địa chỉ: Số 1, Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội.

2. Thời gian, địa điểm lấy mẫu xét nghiệm và khám sức khỏe

2.1 Thời gian, địa điểm lấy mẫu xét nghiệm

- Thời gian: Thứ 4, ngày 27/12/2017 (Từ 8h00 đến 11h30)

- Địa điểm: Phòng 801, Nhà E4, Trường Đại học Kinh tế, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

Chú ý:

- Để kết quả xét nghiệm được chính xác, CBNV khi đến lấy mẫu xét nghiệm đề nghị không ăn sáng, không uống caffe, bia, rượu, nước hoa quả…

- Trong quá trình lấy mẫu xét nghiệm, nếu CBNV có nguyện vọng làm thêm các xét nghiệm khác có thể đăng ký với CBNV phòng khám tại nơi lấy mẫu xét nghiệm

  • Danh mục khám và bảng giá xem chi tiết tại đây.

- Sau ngày 27/12/2017, CBNV nào chưa lấy mẫu xét nghiệm và khám sức khỏe đề nghị không ăn sáng và đến lấy mẫu xét nghiệm và khám sức khỏe tại Số 1, Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội, hạn cuối cùng trước ngày 19/01/2018.

2.2 Thời gian, địa điểm khám sức khỏe

- Thời gian: Từ ngày 04/01/2018 đến ngày 19/01/2018 (Nhà trường sẽ tổ chức xe đưa, đón cán bộ đi khám tập trung tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội trong ngày 04/01/2018, các ngày khác CBNV tự đi).

- Sáng từ 7h30 đến 12h00, chiều từ 13h30 đến 17h00.

- Địa điểm: Số 1, Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội.

3. Đăng ký khám sức khỏe và thủ tục thanh toán

- Trường hợp các cá nhân đăng ký khám sức khỏe tập trung: CBNV hoàn thiện thủ tục đăng ký và khám sức khỏe theo đúng thời gian quy định theo Mẫu 01. Nếu kinh phí vượt quá số tiền định mức quy định, CBNV thanh toán phần chênh lệch cho Phòng Tổ chức Nhân sự (qua Nguyễn Văn Lâm - chuyên viên Phòng Tổ chức Nhân sự) sau khi nhận kết quả khám sức khỏe. Đối với CBNV đã đăng ký khám bệnh mà không tham gia khám thì CBNV phải chịu trách nhiệm về kinh phí (do Nhà trường đã ký hợp đồng trọn gói với đơn vị cung cấp dịch vụ).

- Trường hợp các cá nhân tự đi khám: CBNV hoàn thiện hóa đơn chứng từ (hóa đơn đỏ, biên lai thu viện phí theo quy định của Bộ Tài chính) thanh toán trực tiếp tại Phòng Kế hoạch - Tài chính trước ngày 31/01/2018, định mức thanh toán không vượt quá định mức quy định của Nhà trường.

- Đối với cán bộ không tham gia đợt khám sức khỏe do Nhà trường tổ chức và không có chứng từ, hóa đơn tự đi khám sức khỏe tính đến hết ngày 31/01/2018 sẽ không được hưởng chế độ trên trừ những trường hợp có Quyết định cử đi công tác trong thời gian khám sức khỏe nêu trên.

4. Tổ chức thực hiện

1. Đề nghị thủ trưởng các đơn vị triển khai nội dung trên tới cán bộ trong đơn vị mình tham gia đăng ký khám sức khỏe; đồng thời bố trí, sắp xếp thời gian tạo điều kiện để cán bộ của đơn vị mình đi khám sức khỏe đầy đủ, đúng thời gian quy định; gửi kết quả đăng ký khám sức khỏe về Phòng Tổ chức Nhân sự (qua Nguyễn Văn Lâm, chuyên viên Phòng Tổ chức Nhân sự, email nguyenlam2501@vnu.edu.vn, sđt 0947326661) trước ngày 25/12/2017, gồm có: Công văn kèm theo danh sách đề nghị khám sức khỏe của đơn vị; Bản đăng ký danh mục khám sức khỏe của CBNV theo Mẫu 01 (bản cứng + bản mềm) được gửi kèm theo Công văn này.

2. Phòng Tổ chức Nhân sự phối hợp với các đơn vị và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội để tổ chức khám sức khỏe tập trung đối với CBNV.

Đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện theo đúng thời hạn quy định. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị báo cáo Hiệu trưởng (qua Phòng Tổ chức Nhân sự) để được hướng dẫn kịp thời./.

>> Download thông báo tại đây.

Trường ĐHKT - ĐHQGHN