Thông tin cho cán bộ
 
Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Thu Trà

Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN tổ chức bảo vệ Luận án tiến sĩ cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thu Trà, sinh ngày 12/03/1973, tại Hà Nội.


Đề tài: Giải quyết việc làm ở Việt Nam trong bối cảnh Công nghiệp hóa hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức

Chuyên ngành: Kinh tế Chính trị

Mã số: 62 31 01 02

Thời gian: 14h00 ngày 20/8/2017 (Chủ nhật)

Địa điểm: Phòng 601 nhà E4 144 Xuân Thủy Cầu giấy Hà Nội

Kính mời quý vị quan tâm đến dự.


Trường ĐHKT - ĐHQGHN