Thông tin cho cán bộ
 
Thông báo nghỉ Tết Nguyên đán 2016

Thông báo số 27/TB-ĐHKT ngày 7/1/2016 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Thực hiện công văn số 4659/TB - LĐTBXH ngày 13/11/2015 của Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội về việc nghỉ Lễ, Tết năm 2016; Thực hiện công văn số 5132/ĐHQGHN-VP ngày 21/12/2015 của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) về việc nghỉ Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2016. Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo đến toàn thể Cán bộ viên chức, sinh viên, học viên, NCS lịch nghỉ Tết Nguyên đán năm 2016, với các nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian nghỉ Tết

Đối với cán bộ viên chức: nghỉ Tết Nguyên đán theo quy định của Nhà nước, thời gian nghỉ Tết: 09 ngày (chín ngày) liên tục, bắt đầu từ ngày thứ Bảy 06/02/2016 đến hết ngày Chủ Nhật 14/02/2016 (từ ngày 28 tháng Chạp đến hết ngày 07 tháng Giêng năm Bính Thân).

Đối với cán bộ giảng dạy và sinh viên, học viên, NCS: nghỉ Tết Nguyên đán theo kế hoạch năm học.

2. Tổ chức nghỉ Tết

Để đảm bảo an toàn PCCC, an ninh chính trị và TTATXH trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán 2016, Ban Giám hiệu yêu cầu các đơn vị thực hiện tốt các công việc sau:

- Thủ trưởng các đơn vị thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán đến toàn bộ lãnh đạo, cán bộ viên chức, giảng viên, nhân viên của đơn vị mình. Tổ chức dọn dẹp vệ sinh, sắp xếp ngăn nắp phòng làm việc và tắt toàn bộ thiết bị, máy móc, điện trước khi nghỉ Tết Nguyên đán năm 2016.

- Phòng Đào tạo, phòng Chính trị và Công tác sinh viên: Thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán năm 2016 đến các giảng viên, NCS, học viên, sinh viên và lên kế hoạch dạy bù cho các lớp có lịch học trùng với lịch nghỉ Tết Nguyên đán.

- Phòng Hành chính - Tổng hợp:

+ Tiến hành rà soát toàn bộ cơ sở vật chất, hệ thống điện, nước các giảng đường trước dịp nghỉ Tết Nguyên đán.

+ Thực hiện niêm phong toàn bộ các phòng làm việc, các giảng đường trước dịp nghỉ Tết Nguyên đán.

+ Phân công cán bộ trực lái xe, trực bảo vệ, điện, nước, PCCC, ANCT và TTATXH trong toàn trường.

+ Phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên - ĐHQGHN, cụm dân cư, PA83 và Công an phường quản lý tốt các trường hợp tạm trú, vãng lai. Phát hiện và xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh.

- Phòng Chính trị và Công tác sinh viên và Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với khu phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sinh viên và gia đình cán bộ, giảng viên,… thực hiện nghiêm chỉnh các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước. Tránh tình trạng sinh viên bị lôi kéo, kích động tham gia các hoạt động vi phạm đạo đức, pháp luật.

- Phòng Thanh tra và Pháp chế phối hợp cùng phòng Đào tạo tổ chức kiểm tra kế hoạch lên lớp ngay ngày đầu tiên sau dịp nghỉ Tết.

 3. Kế hoạch trực Tết

- Trực lãnh đạo: Thường xuyên có 01 đồng chí trong Ban Giám hiệu và 01 đồng chí lãnh đạo phòng chức năng trực xử lý các công việc liên quan đến Nhà trường trong thời gian nghỉ Tết. (Danh sách Lãnh đạo trực Tết Nguyên đán đính kèm).

- Trực bảo vệ:

+ Tổ bảo vệ đảm bảo trực bảo vệ, điện, nước, PCCC, ANCT và TTATXH đảm bảo có mặt 24/24h.

+ Tổ bảo vệ phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên - ĐHQGHN, cụm dân cư, PA83 và Công an phường quản lý tốt các trường hợp tạm trú, vãng lai. Phát hiện và xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh.

- Trực lái xe: Trực xe đưa đón Ban Giám hiệu, Lãnh đạo các đơn vị và các đối tác của Trường.

 Ban Giám hiệu yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thực hiện nghiêm chỉnh các nội dung trên. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện hoặc có vấn đề phát sinh trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán, Thủ trưởng các đơn vị liên hệ trực tiếp với Ban Giám hiệu hoặc liên hệ với phòng Hành chính - Tổng hợp để phản ánh tình hình và xử lý công việc nhằm đảm bảo tốt về mọi mặt cho dịp nghỉ Tết Nguyên đán năm 2016.

 Trân trọng thông báo./.


Trường ĐHKT - ĐHQGHN