Thông tin cho cán bộ
 
Cuộc thi Viết luận dành cho sinh viên

Phòng NCKH&HTPT xin trân trọng thông báo về Cuộc thi Viết luận dành cho sinh viên - Stiglitz Essay Prize của Hiệp Hội Kinh tế quốc tế IEA (The International Economic Association).


>>> Thông tin chi tiết xem trong file đính kèm.

Hồ sơ sinh viên tham dự gửi về địa chỉ của Ban Tổ chức cuộc thi, đồng thời gửi về Phòng NCKH&HTPT theo địa chỉ nckh_htpt_kt@vnu.edu.vn

Phòng NCKH&HTPT, ĐHKT