Thông tin cho cán bộ
 
Thông báo Lễ bảo vệ luận án của NCS Nguyễn Thị Tâm

Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN tổ chức bảo vệ Luận án tiến sĩ cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Tâm, sinh ngày 24/8/1978 tại Hà Nội


Đề tài: Đảm bảo an sinh xã hội gắn với tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam
Chuyên ngành: Kinh tế chính trị

Mã số: 62 31 01 01

Thời gian: 16h00 ngày 31/01/2015(Thứ 7)           

Địa điểm: Phòng 601, Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

Kính mời quý vị quan tâm đến dự.

Trường ĐHKT - ĐHQGHN