Trang tuyển sinh
 
Lịch đánh giá hồ sơ chuyên môn của các thí sinh dự tuyển nghiên cứu sinh đợt 1 năm 2019

Hội đồng tuyển sinh sau đại học Trường Đại học Kinh tế thông báo lịch đánh giá hồ sơ chuyên môn của các thí sinh dự tuyển nghiên cứu sinh đợt 1 năm 2019 như sau:


1. Thời gian:

- Sáng 7h30 – 11h30 ngày 21/4/2019 (Chủ nhật):

 Chuyên ngành Quản lý kinh tế, Kinh tế chính trị.

- Chiều 13h30 – 17h30 ngày 21/4/2019 (Chủ nhật):

Chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng;

 2. Địa điểm:

Phòng 801 nhà E4, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN