Trang tuyển sinh
 
Lịch đánh giá hồ sơ chuyên môn của các thí sinh dự tuyển nghiên cứu sinh đợt 2 năm 2018

Hội đồng tuyển sinh sau đại học Trường Đại học Kinh tế thông báo lịch đánh giá hồ sơ chuyên môn của các thí sinh dự tuyển nghiên cứu sinh đợt 2 năm 2018 như sau:


1. Thời gian:

- Sáng 7h30 - 8h30 ngày 15/9/2018 (Thứ 7): Chuyên ngành Kinh tế quốc tế.

- Sáng 8h30 - 12h00 ngày 15/9/2018 (Thứ 7): Chuyên ngành Quản trị Kinh doanh.

- Sáng 7h30 - 8h30 ngày 16/9/2018 (Chủ nhật): Chuyên ngành Tài chính Ngân hàng.

- Sáng 8h30 - 9h30 ngày 16/9/2018 (Chủ nhật): Chuyên ngành Kinh tế chính trị.

- Sáng 9h30 - 12h00 ngày 16/9/2018 (Chủ nhật): Chuyên ngành Quản lý kinh tế.

2. Địa điểm:

Phòng 612 nhà E4, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN,144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN