Trang tuyển sinh
 
Thông báo nhận đơn phúc tra bài thi tuyển sinh Sau đại học đợt 1 năm 2018

Ngày 11/5/2018, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã công bố điểm thi các môn Kỳ thi tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2018 trên tài khoản đăng nhập của từng thí sinh trên cổng thông tin tuyển sinh Sau đại học của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.


Căn cứ Quy chế tuyển sinh sau đại học, Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN sẽ nhận đơn phúc tra của các thí sinh với thời gian và địa điểm như sau:

- Thời gian nhận đơn: Từ ngày 14/05/2018 đến 17h00 ngày 24/5/2018.

+ Buổi sáng: Từ 8h30' đến 11h30.

+ Buổi chiều: Từ 13h30' đến 17h00.

- Địa điểm nhận đơn: Phòng 304 nhà E4 Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.


- Thủ tục phúc tra gồm:

+ Đơn xin phúc tra (theo mẫu của nhà trường).

+ 01 phong bì có dán tem, ghi rõ họ tên và địa chỉ.

+ Lệ phí phúc tra: 50.000 đồng/môn.

Mọi thắc mắc về điểm thi sau ngày 24/5/2018, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN sẽ không giải quyết.

>> Thông báo số 1337/TB-ĐHKT


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN