Trang tuyển sinh
 
Nhận đơn phúc khảo bài thi tuyển sinh Sau đại học đợt 2 năm 2018

Thông báo số 2739 /TB-ĐHKT ngày 8/10/2018 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Ngày 8/10/2018, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã công bố điểm thi các môn Kỳ thi tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2018 trên tài khoản đăng nhập của từng thí sinh trên cổng thông tin tuyển sinh Sau đại học của Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc Gia Hà Nội.

Căn cứ Quy chế tuyển sinh sau đại học, Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN sẽ nhận đơn phúc khảo của các thí sinh với thời gian và địa điểm như sau:

- Thời gian nhận đơn: Từ ngày 8/10/2018 đến 17h00 ngày 22/10/2018.

+ Buổi sáng: Từ 8h30' đến 11h30.

+ Buổi chiều: Từ 13h30' đến 17h00.

- Địa điểm nhận đơn: Phòng 304 nhà E4 Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

- Thủ tục phúc khảo gồm:

+ Đơn xin phúc khảo (theo mẫu của nhà trường).

+ 01 phong bì có dán tem, ghi rõ họ tên và địa chỉ.

+ Lệ phí phúc khảo: 50.000 đồng/môn.

Mọi thắc mắc về điểm thi sau ngày 22/10/2018, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN sẽ không giải quyết.


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN