Trang tuyển sinh
 
Mức thu học phí lớp bổ sung kiến thức năm 2019

Quyết định số 2813/QĐ-ĐHKT ngày 17/10/2018 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN về mức thu học phí lớp bổ sung kiến thức năm 2019


>>> Xem hoặc tải quyết định tại đây.

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN