Trang tuyển sinh
 
Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên tổ chức hội nghị cộng tác viên

Trung tâm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của sinh viên.
Ngày 28/4/2009, Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên, Trường ĐHKT tiến hành tổ chức “Hội nghị cộng tác viên”. Lãnh đạo và cán bộ Trung tâm cùng đông đảo sinh viên Trường ĐHKT đã tham dự hội nghị.


Tại hội nghị, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên TS. Trần Anh Tài đã phát biểu, nêu rõ quan điểm - định hướng phát triển trung tâm. Ông nhấn mạnh: “Việc thành lập Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên là bước đi phù hợp với xu hướng chung của các trường đại học trên thế giới và Việt Nam, phù hợp với chiến lược phát triển của Trường ĐHKT là tăng cường gắn kết nhà trường và doanh nghiệp, nâng cao chất lượng sản phẩm đào tạo theo nhu cầu xã hội. Vì vậy, không ngoài ai khác đối tượng phục vụ chính của Trung tâm là các bạn sinh viên. Các hoạt động của Trung tâm hướng tới là làm sao để điều kiện, chất lượng đời sống, học tập, nghiên cứu và rèn luyện của sinh viên ngày một tốt hơn...”.
Hầu hết cộng tác viên - sinh viên Trường ĐHKT tham dự hội nghị rất phấn khởi, vui mừng trước những định hướng phát triển và mục tiêu thiết thực mà Trung tâm đề ra. Nhiều sinh viên đã bày tỏ mong muốn Trung tâm sẽ: tổ chức thêm các lớp bồi dưỡng kỹ năng mềm (kỹ năng tổ chức, lãnh đạo, giao tiếp...) cho sinh viên; mở các lớp bồi dưỡng nâng cao giúp sinh viên có thể sử dụng thành thạo một số chương trình tin học… hoặc gắn chặt hơn với đời sống sinh viên như: lập nhóm gia sư, nhóm tìm việc làm thêm cho sinh viên…
Với sự chia sẻ, đóng góp ý kiến nhiệt tình của sinh viên, hội nghị đã thực sự trở thành diễn đàn để lãnh đạo Trung tâm và các cộng tác viên thảo luận làm rõ: Vai trò của Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên Trường ĐHKT với sinh viên và sự tham gia của sinh viên đối với các hoạt động của Trung tâm; Những nguyện vọng về học tập, đời sống cũng như việc làm hiện nay của sinh viên; Những hoạt động thiết thực mà Trung tâm cần hướng đến để phục vụ sinh viên...


Nhiều sinh viên bày tỏ mong muốn trở thành cộng tác viên của Trung tâm.


Hồng Cường - Tuấn Hùng