Trang tuyển sinh
 
Tuyển sinh năm 2009: Chương trình đào tạo cử nhân ngành Tài chính - Ngân hàng

Sinh viên Trường ĐHKT có nhiều cơ hội nhận học bổng chính sách và học bổng từ các đối tác của trường.


MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH:
Sinh viên khi tốt nghiệp chương trình có kiến thức hiện đại về tài chính - ngân hàng, sử dụng được tiếng Anh trong công việc, có kỹ năng tốt trong đánh giá, xử lý các vấn đề về tài chính - ngân hàng. Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc trong môi trường kinh doanh quốc tế.
NHỮNG LỢI ÍCH KHI THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH:
- Nhận Bằng tốt nghiệp cử nhân ngành Tài chính - Ngân hàng.
- Môi trường học tập hiện đại
, gắn với thực tiễn hoạt động tại hệ thống doanh nghiệp, hệ thống ngân hàng thương mại và ngân hàng trung ương, các công ty tài chính và công ty bảo hiểm.
- Giáo trình, tài liệu tham khảo hiện đại, cập nhật và thực tiễn.
- Có cơ hội học ngành 2 hệ chính quy ngành Tiếng Anh phiên dịch tại Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN.
- Có cơ hội nhận học bổng khuyến khích học tập và học bổng từ các nhà tài trợ là đối tác của Trường Đại học Kinh tế và của ĐHQGHN.
- Có cơ hội được giới thiệu thực tập và việc làm.
TRIỂN VỌNG NGHỀ NGHIỆP:
Sinh viên tốt nghiệp có nhiều cơ hội làm việc tốt trong hệ thống các doanh nghiệp, hệ thống ngân hàng thương mại và ngân hàng trung ương, các công ty bảo hiểm và công ty tài chính. Các vị trí có thể đảm nhận phù hợp trong các lĩnh vực:
Chứng khoán và quỹ đầu tư
Chính sách tài chính quốc gia và công ty
Quản trị tài chính doanh nghiệp
Quản lý rủi ro trong ngân hàng
Marketing ngân hàng
Tín dụng, phân tích đầu tư
TUYỂN SINH:
Khối thi: A + D1 (Tiếng Anh hệ số 1)
Điểm trúng tuyển theo ngành kết hợp với điểm trúng tuyển vào trường theo khối thi.
ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN:
Đôị ngũ giảng viên là các nhà khoa học, quản lý, doanh nhân có trình độ và kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính và ngân hàng.
>> Xem chi tiết khung chương trình đào tạo tại đây.
--------------------------------------------------------------------------------
Liên hệ:
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
Địa chỉ: Nhà E4 - 144 đường Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: (84.4) 37547506 - 37450056 Fax: (84.4) 37546765
Email: news_ueb@vnu.edu.vn
Website: www.ueb.edu.vn -
www.ueb.vnu.edu.vn