Trang tuyển sinh
 
Hội thảo góp ý cho đề án mở mã ngành cử nhân Kế toán

Ngày 26/3/2009, Khoa Tài chính - Ngân hàng tổ chức Hội thảo “Góp ý kiến cho Đề án mở mã ngành cử nhân kế toán”. Đây là mã ngành được Nhà trường hết sức quan tâm. Tham dự seminar có sự hiện diện của toàn thể Ban giám hiệu, lãnh đạo Phòng Đào tạo, các cán bộ - giảng viên Khoa Tài chính - Ngân Hàng cùng các chuyên gia có uy tín trong lĩnh vực Kế toán - Kiểm toán.


Hội thảo đã lắng nghe ý kiến nhận xét của TS. Tô Văn Nhật, PGS.TS. Nguyễn Văn Công (Đại học Kinh tế Quốc dân) và TS. Trương Thị Thuỷ (Học viện Tài chính) về các vấn đề: Mục tiêu đào tạo của chương trình đào tạo, hệ thống khung chương trình môn học, và sự tương đồng và khác biệt của chương trình so với các chương trình tương đương. Các ý kiến tại Hội thảo đã làm rõ tiềm năng của Trường Đại học Kinh tế trong việc cung cấp cho xã hội nguồn nhân lực chất lượng cao theo định hướng chuyên nghiệp hoá hoạt động Kế toán. Với thế mạnh trong việc gắn mô hình đào tạo với yêu cầu xã hội, khả năng liên thông liên kết trong Đại học Quốc gia Hà Nội và khả năng giảng dạy các môn học chuyên ngành bằng tiếng Anh, Trường Đại học Kinh tế có thể đáp ứng được yêu cầu đào tạo chuyên ngành Kế toán trong điều kiện hiện tại.
Sau khi lắng nghe ý kiến của tất cả các đại biểu tham dự Hội thảo, Hiệu trưởng PGS.TS Phùng Xuân Nhạ kết luận: Về cơ bản Đề án đã đáp ứng được yêu cầu của việc mở mã ngành Kế toán. Tuy nhiên, Ban soạn thảo Đề án cần làm rõ hơn các mục tiêu đào tạo của chương trình, sự khác biệt với chương trình đào tạo tương đương trong nước... Ngoài ra, Hiệu trưởng cũng lưu ý Ban soạn thảo về cách thức tiếp cận và trình bày các vấn đề về điều kiện tổ chức tuyển sinh và khung chương trình. Ban soạn thảo đã tiếp thu các ý kiến đóng góp để hoàn thiện Đề án trước khi trình Đại học Quốc gia Hà Nội phê duyệt.
Dự kiến đề án mở mã ngành cử nhân Kế toán sẽ hoàn thành vào tháng 6/2009. Sau khi đề án được phê duyệt thì đây sẽ là mã ngành đào tạo tiếp theo của Trường Đại học Kinh tế.


Ngô Thu Hà Khoa Tài chính Ngân hàng - ĐHKT