Trang tuyển sinh
 
Điểm đạt ngưỡng xét tuyển đầu vào đợt 1 năm 2015 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo điểm đạt ngưỡng xét tuyển đầu vào đợt 1 năm 2015 của Trường như sau:


 


TT
Ngành
Mã ngành
Chỉ tiêu
Điểm ngưỡng xét tuyển đầu vào
1
Kinh tế
52310101
50
104
2
Kinh tế phát triển
52310104
40
101
3
Kinh tế quốc tế
52310106
80
112
4
Quản trị kinh doanh
52340101
80
106
5
Tài chính – Ngân hàng
52340201
70
107
6
Kế toán
52340301
50
107,5
 
Tổng:
 
370
 

Lưu ý:

- Chỉ tiêu trên bao gồm cả đối tượng ưu tiên xét tuyển, xét tuyển thẳng, dự bị đại học.

- Điểm đạt ngưỡng xét tuyển đầu vào tính cả điểm ưu tiên theo khu vực và đối tượng.

- Danh sách thí sinh đạt điểm ngưỡng xét tuyển đầu vào sẽ được công bố sau ngày 6/7/2015.

- Giấy báo kết quả xét tuyển cho thí sinh được gửi sau ngày 10/7/2015.

- Thời gian nhập học: Dự kiến ngày 20/8/2015.

Trường hợp thí sinh đạt điểm ngưỡng xét tuyển đầu vào nguyện vọng 1 nhập học không đủ chỉ tiêu, Hội đồng tuyển sinh sẽ gọi thí sinh đăng ký nguyện vọng 2 có kết quả thi đánh giá năng lực bằng với điểm đạt ngưỡng xét tuyển đầu vào của ngành đăng ký nguyện vọng 2. Nếu thí sinh đạt ngưỡng xét tuyển đầu vào nguyện vọng 1 và nguyện vọng 2 nhập học không đủ chỉ tiêu sẽ gọi thí sinh đăng ký nguyện vọng 3 có kết quả thi đánh giá năng lực bằng với điểm đạt ngưỡng xét tuyển đầu vào của ngành đăng ký nguyện vọng 3.


Trường ĐHKT - ĐHQGHN