Thông tin cho sinh viên
 
Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 5

GS. Hoàng Chí Bảo tại hội nghị
Thực hiện kế hoạch của Đảng ủy Đại học Quốc gia Hà Nội, sáng ngày 17/9/2012, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) cho toàn thể đảng viên trong Đảng bộ, cán bộ chủ chốt và quần chúng ưu tú của các chi bộ.


Hội nghị đã được nghe đồng chí Hoàng Chí Bảo - Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương giới thiệu và phân tích những kết luận và nghị quyết đã được Hội nghị lần thứ 5 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) thông qua, gồm có:
  • Kết luận về tổng kết việc thi hành Hiếp pháp năm 1992 và những nội dung cơ bản về sử đổi Hiến pháp năm 1992.
  • Kết luận về việc tổng kết Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
  • Kết luận về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.
  • Nghị quyết “Một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020”.
  • Kế luận về “Một số vấn đề về tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2010”.

Trong đó,
đồng chí Hoàng Chí Bảo nhấn mạnh đến vai trò của đội ngũ lãnh đạo, giảng viên và các nhà khoa học của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đối với việc tham gia vào cuộc thảo luận nâng cao tính dân chủ trong nghiên cứu khoa học, đổi mới hệ thống lý luận nhằm theo kịp thực tiễn.

Đ/c Nguyễn Hồng Sơn - Bí thư Đảng ủy Trường ĐHKT trao bằng khen của ĐHQGHN cho các đảng viên có thành tích xuất sắc trong công tác Đảng năm 2011

Cũng trong chương trình, đồng chí Nguyễn Hồng Sơn - Bí thư Đảng ủy Trường ĐHKT đã thông báo tình hình Đảng bộ và phổ biến phương hướng nhiệm vụ năm học 2012 - 2013; đồng thời quán triệt việc học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết TW 5 khóa XI trong Đảng bộ.

Tin: Thanh Mai (Khoa KT&KDQT) - Ảnh: Đỗ Chiêm