Thông tin cho sinh viên
 
12 sinh viên ĐHKT được công nhận danh hiệu Gương mặt trẻ cấp cơ sở năm 2010

Ngày 1/12/2010, theo Quyết định số 2437/QĐ-ĐHKT ngày 1/12/2010 của Hiệu trưởng Trường ĐHKT - ĐHQGHN, năm 2010 Nhà trường có 12 sinh viên được công nhận danh hiệu Gương mặt trẻ cấp cơ sở năm 2010


 
Danh sách cụ thể như sau:
TT
Họ và tên
Lớp
1
Phùng Đức Quyền
QH-2009-E TCNH-TA
2
Trần Thị Thu Trang
QH-2007-E QTKD
3
Nguyễn Quốc Tú
QH-2008-E QTKD
4
Nguyễn Thuỳ Linh
QH-2007-E CLC
5
Vũ Thuỳ Linh
QH-2008-E KTCT
6
Tạ Hoàng Long
QH-2007-E TCNH
7
Bùi Hồng Hạnh
QH-2008-E QTKD
8
Phạm Thị Hoàng Giang
QH-2009-E CLC
9
Huỳnh Quang Anh
QH-2009-E KTĐN
10
Nguyễn Thị Hà Thu
QH-2007-E KTĐN
11
Phạm Thu Hằng
QH-2007-E KTĐN
12
Lê Thị Thuý
QH-2007-E CLC
 
 

Hạnh Nguyễn