Trang Đào tạo đại học
 
Thông báo học bổng Kumho Asiana học kỳ 1, năm học 2019-2020

Thông báo số 2740/ĐHQGHN-CT&CTHSSV ngày 05/9/2019 của Đại học Quốc gia Hà Nội về Quỹ Học bổng và Văn hóa Việt Nam Kumho Asiana xét chọn sinh viên nhận học bổng học kỳ 1, năm học 2019-2020


>>> Xem chi tiết thông báo tại đây

Đại học Quốc gia Hà Nội