Trang Đào tạo đại học
 
Danh sách sinh viên chính quy đăng ký học bị loại do chưa đạt học phần tiên quyết

Danh sách sinh viên chính quy đăng ký học bị loại do chưa đạt học phần tiên quyết Học kỳ I năm học 2018-2019.


>>> Danh sách chi tiết xem tại đây.

Trường ĐHKT - ĐHQGHN